MENU
PLEASE WAIT.
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
Wszystko o feromonach
Badania Naukowe
Forum
Blog
Newsletter
Kontakt

Czy feromony to placebo?

Siła autosugestii, wiary i dobrego nastawienia, czy też fakty poparte badaniami naukowymi?


Czy feromony to placebo?
Czy feromony naprawdę działają na ludzi? A może to tylko siła autosugestii? Zobacz film.
Części ludzi na początku zakłada, że feromony to placebo. Myślą, że chodzi o pozytywne nastawienie, autosugestię, bądź też wiarę w produkt. Nie jest to jednak kwestia wiary, ale rzetelnej wiedzy.

Czas raz na zawsze rozwiązać wątpliwości związane z feromonami. Choć wiele osób chciałoby temu zaprzeczyć, działanie feromonów nie ma nic wspólnego z efektem placebo. Potwierdzają to liczne badania naukowe, które przeprowadzane są zawsze metodą podwójnie ślepej próby. Oznacza to, że ich działanie porównywane jest zawsze do placebo, a więc substancji kontrolnej. Zarówno osoby, które testują feromony, jak i badający naukowcy, nie mają świadomości, który z aplikowanych środków stanowi feromony, a który placebo. Taką wiedzę posiada jedynie osoba kontrolująca przebieg badania. Wyklucza to więc możliwość pomyłki i możliwość zrzucenia przez sceptyków efektu działania prawdziwych feromonów na efekt autosugestii, czy też wiary.

Dowody naukowe

Najważniejsze badania na temat feromonów przeprowadzono w ciągu ostatnich kilku lat.

Badania przeprowadzone w 2009r. w Liverpoolu, w szkole School of Biological Sciences [131] potwiedziły, ze feromony sprawiają, że ludzie stają się bardziej atrakcyjni dla innych. Badania były przeprowadzane podczas tzw. szybkich randek (z ang. speed-dating), metodą podwójnie ślepej próby. Biorący udział w badaniu podzieleni zostali na 2 grupy. Jedna z nich, oceniała atrakcyjność płci przeciwnej będąc pod wpływem feromonów, natomiast druga grupa ich nie wdychała. Okazało się, że grupa, która wdychała feromony, statystycznie oceniała płeć przeciwną o 22,6% bardziej atrakcyjną! To bardzo ważne badanie, które ostatecznie udowodniło wpływ, jaki mają feromony na postrzeganie naszej atrakcyjności. Abstrakt badania znajduje się tutaj (konieczne zalogowanie się).

Inne, bardzo ważne badanie, przeprowadzone zostało przez naukowców Bensafi M, Brown WM, Khan R, Levenson B, Sobel N., w instytucie Helen Wills Neuroscience Institute, na Uniwersytecie Kalifornijskim [77,109]. Potwierdziło ono, że w kontekście seksualnym ludzie stają się pobudzeni seksualnie, aż o 200% bardziej w porównaniu do placebo! Abstrakt badania znajduje się tutaj (konieczne zalogowanie się).

Stymulacja mózgu

Feromony to związki, które mają konkretny wpływ na mózg człowieka. Dzięki zastosowaniu przełomowych badań obrazowania mózgu fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny), podczas wdychania feromonów stwierdzono wyraźną aktywację limbicznych regionów mózgu - podwzgórza, jądra migdałowatego, hipokampu, przedniego wzgórza, zakrętu czołowego dolnego - obszarów odmiennych niż w przypadku stymulacji tradycyjnych receptorów węchowych[117].

Rys.1. Aktywacja mózgu kobiet heteroseksualnych w wyniku działania Androstadienonu

Rys.2. Aktywacja mózgu mężczyzn heteroseksualnych w wyniku działania Estratetraenolu

Feromony stymulują ośrodki kontrolujące funkcje behawioru seksualnego i układu rozrodczego. A te z kolei wpływają na zmianę zachowań i nastawienia ludzi, którzy przebywają wokół Ciebie. Na ten temat przeprowadzono kilkadziesiąt badań naukowych. Możesz się z nimi zapoznać na podstronie badania naukowe.

Feromony działają nawet wtedy, gdy osoba stosująca feromony zapomniała o tym, że ma je na sobie lub też ktoś spryskał feromonami koszulę kolegi. Takiej osobie nagle poprawia się poczucie humoru, staje się ona bardziej dominująca, przewodzi grupie i przyciąga innych do siebie.

Jak łatwo sprawdzić działanie feromonów? Zastosuj zbyt dużą ilość. Przy zbyt dużej dawce konkretnych feromonów może pojawić się poddenerwowanie, zarówno u osoby stosującej, jak i u osób nas otaczających. Jest to zauważalne zarówno przez osobę, która stosowała feromony, jak i osoby z zewnątrz. Po feromonach ludzie często zachowują się w odmienny sposób, nie będąc tego świadomymi.

OPINIE STOSUJĄCYCH: