PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Dowód na to, że Androstadienon, przypuszczalny ludzki związek semiochemiczny, zmienia atrakcyjność mężczyzn w oczach kobiet
Saxton TK, Lyndon A, Little AC, Roberts SC.
School of Biological Sciences, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZB, UK. tamsin.saxton@liv.ac.uk
Abstrakt
Znaczne wysiłki badawcze koncentrowały się dotychczas na tym czy konkretne związki znalezione w zapachu ludzkiego ciała wpływają na zachowanie lub fizjologię innych osób. Najbardziej intensywnie badany jest obecnie 4,16-androstadien-3-on - związek chemiczny, który jest znany z modulowania nastroju i aktywowania współczulnego układu nerwowego w sposób zależny od kontekstu, ale jego działanie w kontekście kojarzenia się partnerów wciąż pozostaje niezbadane.
Poniżej przedstawiamy dowody na to, że ten androgenny steroid wpływa na ocenę atrakcyjności mężczyzn w kontekście życiowym.
Testowaliśmy efekty wpływu Androstadienonu podczas tzw. szybkich randek (z ang. speed-dating), podczas których mężczyźni i kobiety wzajemnie oddziaływali na siebie w serii krótkich spotkań. Mężczyzn oceniano jako bardziej atrakcyjnych, gdy byli oni oceniani przez kobiety, które były pod wpływem działania Androstadienonu - efekt zaobserwowano w dwóch z trzech badań. Wyniki sugerują, że Androstadienon może wpływać na pociąg kobiet do mężczyzn, a także, że badania nad wpływem Androstadienonu powinny być dokonywane nie w laboratoryjnych, ale w rzeczywistych kontekstach.
Źródło: Evidence that androstadienone, a putative human chemosignal, modulates women's attributions of men's attractiveness.
Data publikacji: 01.09.2008r.


Komentarz Feromony.pl:
Wcześniej przeprowadzane badania wykazały, że działanie Androstadienonu zależy od sytuacji w jakiej przeprowadzane jest doświadczenie. Dlatego też, w nowym badaniu zdecydowano sprawdzić działanie Androstadienonu w "rzeczywistym świecie". Uznano, że najlepszym kontekstem dla zbadania działania Androstadienonu w relacjach damsko-męskich będą tzw. szybkie randki (speed-dating). Przeprowadzono trzy niezależne spotkania. W każdym uczestniczyło około 40 osób. Ze średnią wieku wynoszącą 20 lat (1-sze badanie), 39 lat (2-gie badanie), 32 lata (3-cie badanie). Łącznie w 3 badaniach wzięło udział 66 mężczyzn i 54 kobiety. Każdy z badanych został poproszony o niespożywanie alkoholu przed oraz podczas badania, a także o nie aplikowanie mocnych perfum. Górną wargę zwilżano wacikiem, który nasączony był (1) wodą, (2) olejkiem goździkowym lub (3) Androstadienonem. Badani nie wiedzieli jaką substancję im zaaplikowano. Badanie rozpoczęło się po 15 minutach od aplikacji. Kobiety otrzymały odpowiednie karty, na których zapisywały stopień atrakcyjności mężczyzn, w skali od 1 do 7 i zaznaczały czy chciałyby ponownie spotkać się z danym mężczyzną. Z wyników wykluczono oceny osób, które znały się wcześniej. Ilość możliwych spotkań między partnerami wyniosła 1173.

Wyniki:
W badaniu (1) mężczyźni otrzymywali wyższe oceny od kobiet, które wdychały Androstadienon (śr. ocena = 3,8 pkt), w porównaniu z kobietami, które wdychały olejek lub wodę (śr. ocena = 3,1 pkt). W badaniu (2) i (3) różnica nie była już tak wysoka. Mogłoby to sugerować, iż Androstadienon ma bardziej znaczący wpływ na osoby, które w większym stopniu skupiają się na atrakcyjności seksualnej niż osoby starsze, które zwracają większą uwagę na np. status finansowy i socjalny partnera.


« Powrót do pozostałych badań