PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU
Orientacja seksualna pojawia się u ludzi we wczesnym okresie dojrzewania, gdy w większości nie mają jeszcze za sobą żadnych doświadczeń seksualnych. Od lat toczy się spór, czy na rozwój orientacji seksualnej człowieka wpływają czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne czy też wszystkie jednocześnie. Liczne eksperymenty prowadzone w wielu krajach miały udowodnić co jest przyczyną takiej a nie innej orientacji seksualnej u ludzi.

Badanie z 2009r.[139] wykazało, że mężczyźni homoseksualni silniej reagują na Androstenon w porównaniu z mężczyznami heteroseksualnymi. Orientacja seksualna ma więc wpływ na percepcję zapachu i feromonów.

Szwedzcy naukowcy, Ivanka Savić i Per Lindström, neurobiolodzy z Karolinska Institutet, badali anatomię mózgu w kontekście seksualności. Zauważyli, że mózgi homoseksualnych mężczyzn funkcjonują jak mózgi heteroseksualnych kobiet, a mózgi homoseksualnych kobiet funkcjonują jak mózgi heteroseksualnych mężczyzn (aktywowana jest ta sama część mózgu). Inne badanie, z 2014 roku, wykazało z kolei, że homoseksualni mężczyźni reagują na zapach innych mężczyzn tak, jak heteroseksualne kobiety, a homoseksualne i biseksualne kobiety reagują na zapach innych kobiet tak, jak heteroseksualni mężczyźni.

Na podstawie wyników swych badań poinformowali również, że znaleźli dwa ludzkie feromony, odpowiedzialne za orientację seksualną. Zespół badaczy zajmował się dwoma ludzkimi związkami biochemicznymi: Androstadienonem znajdującym się w męskim pocie oraz Estratetraenolem, obecnym w kobiecym moczu. Dr Savic wykazała, że Androstadienon (pochodna testosteronu) silnie aktywuje mózg kobiet. Podobnie było z Estratetraenolem, pochodną żeńskich hormonów płciowych, estrogenów. Pobudzała ona mózgi panów. Szwedzcy badacze zdecydowali się więc pójść o krok dalej i sprawdzić, czy wpływ feromonów zależy tylko od płci, czy też i od orientacji seksualnej.

Do eksperymentu zaproszono 36 osób - 12 heteroseksualnych kobiet i 24 mężczyzn, połowę hetero- i połowę homoseksualnych. Początkowo dano im do powąchania próbki zwykłych zapachów, np. lawendy czy cedru. Badania przeprowadzone za pomocą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej pokazały, że w ich mózgu ulegały wówczas pobudzeniu ośrodki związane ze zmysłem węchu.

W drugiej części eksperymentu uczestnikom podsuwano pod nos probówki zawierające feromony, czyli Androstadienon i Estratetraenol. Okazało się, że tym razem pobudzeniu uległa nie kora węchowa, ale fragment innego ośrodka w mózgu - tzw. podwzgórza, które to właśnie odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniach seksualnych.

W przypadku heteroseksualnych kobiet i mężczyzn reakcja była spodziewana. Podwzgórze kobiet zareagowało na Androstadienon, a mężczyzn na Estratetraenol. Inaczej jednak było w przypadku gejów. Okazało się, że ich mózg nie został pobudzony przez estrogeny, ale, podobnie jak u pań, reagował na pochodną testosteronu - zupełnie inaczej niż u heteroseksualnych mężczyzn. Oznacza to, że homoseksualni mężczyźni reagują na feromony drugiego mężczyzny. To bardzo ważne badanie! Cześć osób komentuje te badania, twierdząc, że jest to dowód na to, że homoseksualność jest uwarunkowaniem biologicznym (jest wrodzona) a nie wyborem (nabyta w trakcie życia). Niemniej, możliwa jest też teza przeciwna - że mózg w trakcie życia wytworzył silne skojarzenie pomiędzy atrakcyjnością tej samej płci i jej zapachem (lub niechęcią do płci przeciwnej w wyniku przeżytej traumy).

Inne badanie przeprowadzone przez szwedzkich badaczy udowodniło, że homoseksualne kobiety reagują na stymulację Androstadienon poprzez sieci węchowe, a nie przez przednią część podwzgórza mózgu. Gdy wąchany był Estratetraenol, wykorzystywane były rejony węchowe i podobnie jak u heteroseksualnych mężczyzn, częściowo wykorzystywana była przednia część podwzgórza.

Rezultaty uzyskane dzięki zastosowaniu Estratetraenolu były więc zbliżone do zaobserwowanych wśród heteroseksualnych mężczyzn, niż heteroseksualnych kobiet. Kobiety homoseksualne reagowały na Estratetraenol jak heteroseksualni mężczyźni. Oznacza to, że kobietę homoseksualną pobudzają feromony innej kobiety. Zauważono w tym badaniu również, pot homoseksualnych kobiet posiada inny zapach niż kobiet heteroseksualnych, prawdopodobnie ze względu na odmienność głównego układu zdolności tkankowej (MHC).

Na podstawie swych badań Szwedzi potwierdzili więc, że po pierwsze, nasz mózg reaguje różnie na feromony w porównaniu ze "zwykłymi", znanymi nam zapachami, po drugie, wyniki eksperymentów wskazały na powiązanie pomiędzy orientacją seksualną, a mózgiem.

O reakcji lub braku reakcji na konkretne związki chemiczne decyduje zatem nie płeć biologiczna, ale orientacja seksualna. Było to odkrycie niezwykle ważne, gdyż potwierdza tezę o różnicach w budowie i funkcjonowaniu mózgów osób hetero- i homoseksualnych, a pośrednio świadczy o tym, iż orientacja seksualna jest cechą biologiczną.

Inne dowody
Szwedzkie eksperymenty zostały z tym samym skutkiem powtórzone przez zespół neurofizjologa Charlesa Wysockiego w Filadelfii. Ten przebadał 82 osoby (mężczyzn homo- i heteroseksualnych oraz kobiety heteroseksualne), którym podano jeden spośród dwóch zapachów pozyskanych z ciał innych heteroseksualnych i homoseksualnych kobiet oraz mężczyzn.

Było to badanie uwzględniające więcej czynników i pozwoliło stwierdzić, że homoseksualni mężczyźni preferują zapachy homoseksualnych mężczyzn, a nieco słabiej reagowali na te od dawców heteroseksualnych. Zapachy ich ciał były natomiast najmniej atrakcyjne dla heteroseksualnych mężczyzn oraz homoseksualnych kobiet.

Reasumując, homoseksualni mężczyźni i homoseksualne kobiety mają inne preferencje zapachowe niż kobiety i mężczyźni heteroseksualni, a feromony okazały się substancjami stymulującymi komunikację nie tylko wewnątrzgatunkową, ale też wewnątrzorientacyjną. Oznacza to, że osoby homoseksualne inaczej reagują na zapach niż osoby heteroseksualne - homoseksualnego mężczyznę przyciągają feromony mężczyzny, a homoseksualną kobietę przyciągają feromony innej kobiety!

Więcej badań znaleźć możesz na podstronie Badania naukowe:
Na wybór zapachu ludzkiego ciała wpływa płeć oraz orientacja seksualna »
Reakcja mózgu na domniemane feromony homoseksualnych mężczyzn »
Reakcja mózgu na domniemane feromony u homoseksualnych kobiet »


Jakie więc stosować feromony jeśli jestem gejem lub lesbijką?

Nie ważne, czy jesteś gejem, czy też lesbijką - zawsze stosuj feromony jak w przypadku osób heteroseksualnych. Dlaczego? Otóż, nawiązując do powyższych badań, liczy się nie to, jak Ty postrzegasz innych, ale to jak czują Cię inni. Na gejów działać będzie pobudzająco zapach innego mężczyzny, a więc feromony męskie, natomiast lesbijki pobudzać będzie zapach innej kobiety, a więc feromony kobiece.

A więc:

Wybierz feromony idealne dla Ciebie - przejdź do sklepu.