PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wiki kompendium wiedzy o feromonachIndeks wykorzystanych terminów
Allela - geny warunkujące przeciwstawne cechy

Androgeny - hormony męskie, najczęściej o budowie sterydowej, głównie produkowane w jądrach (testosteron). Od nich uzależniony jest rozwój i czynności męskich narządów rozrodczych

Androstadienon - patrz tutaj

Androstenol - patrz tutaj

Androstenon - patrz tutaj

Androsteron - patrz tutaj

Anosmia - brak lub utrata węchu

Atraktant - sygnał wabiący

Cykl mentruacyjny - faza menstruacyjna: dzień 1-5; faza folikularna: dzień 6-14; faza owulacyjna: dzień 13-18; faza lutealna: 15-28.

Dymorfizm - formy różniące się budową, fizjologią, wyglądem

Estratetraenol - patrz tutaj

Estrogeny - żeńskie hormony płciowe, produkowane głównie w jajnikach

Estymacja - oszacowanie, uogólnienie wyników badań

Feromony - czym są: patrz tutaj; budowa: patrz tutaj

FSH - hormon folikulotropowy, stymulujący pęcherzyki jajników (follicle-stimulating hormone) wpływa na wydzielanie estrogenów u kobiet oraz wytwarzanie plemników u mężczyzn

GnRH - gonadoliberyna, hormon uwalniający gonadotropiny, hormon peptydowy wydzielany przez podwzgórze, odpowiedzialny za wydzielanie FSH oraz LH

Gruczoły dokrewne - gruczoły wydzielania wewnętrznego, odpowiedzialne za produkcję hormonów

Hyposmia - osłabienie węchu

Implantacja - pierwszy etap rozwijającej się ciąży u ssaków

Kopuliny - patrz tutaj

LH - hormon luteinizujący, wytwarzany przez przysadkę, pobudza wydzielanie hormonów płciowych. U kobiet pobudza jajeczkowanie (owulację), natomiast u mężczyzn stymuluje wydzielanie testosteronu w jądrach; poziomy LH we krwi są dobrymi indykatorami hormonu GnRH w podwzgórzu

Modalność - sposób odbioru bodźców zewnętrznych (modalności wzrokowe, słuchowe, węchowe)

Nabłonek zmysłowy - nabłonek węchowy, powłoka komórek pokrywająca tkankę lub narząd, odpowiedzialnych za rozpoznanie bodźców zapachowych (olfactory epithelium)

Odorant - substancja zapachowa

Owulacja - jajeczkowanie, proces wytwarzania gamet żeńskich zdolnych do zapłodnienia; najbardziej płodny okres kobiety

Pawłowa zachowania - bezwarunkowe, wyuczone zachowania wynikające z wcześniejszej asocjacji bodźca z reakcją organizmu (więcej tutaj)

Podwzgórze - część mózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiene organizmu. Odpowiedzialna jest za wyzwalanie reakcji odruchowych, automatycznych, nieświadomych - kieruje emocjami oraz seksualnością ludzi. Pobudza jądra do uwalniania hormonów płciowych oraz przysadkę do wydzielania hormonów LH oraz FSH

Sekrecje - wydzieliny

Semiochemiczne związki - środki komunikacji chemicznej wydzielane przez osobnika żywego , mogące zmieniać zachowanie lub fizjologię innego osobnika; z greckiego semeion - sygnał

Sensybilizacja - uwrażliwienie na dany zwiazek chemiczny. Osoby nieczułe na dany zapach, dzięki wielokrotnej ekspozycji z czasem mogą stać się zdolne do jego wyczuwania

Układ autonomiczny - kieruje czynnościami narządów wewnętrznych

Układ sympatyczny - układ współczulny, składowa układu autonomicznego; przejmuje dowodzenie w momentach niebezpieczeństwa i stresu

Rozwój prenatalny - rozwój dziecka w okresie życia płodowego

Wewnątrzwydzielniczy - patrz gruczoły dokrewne

Womeroferyna - związek chemiczny pobudzajacy ludzki narząd nosowo-lemieszowy; naturalny feromon lub związek otrzymany laboratoryjnie
Nie ma hasła, którego szukasz? Napisz do nas!


Kliknij tutaj, aby wrócić do poprzedniej strony.


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Rozumiem.