PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wiki kompendium wiedzy o feromonachIndeks wykorzystanych terminów
Allela - geny warunkujące przeciwstawne cechy

Androgeny - hormony męskie, najczęściej o budowie sterydowej, głównie produkowane w jądrach (testosteron). Od nich uzależniony jest rozwój i czynności męskich narządów rozrodczych

Androstadienon - patrz tutaj

Androstenol - patrz tutaj

Androstenon - patrz tutaj

Androsteron - patrz tutaj

Anosmia - brak lub utrata węchu

Atraktant - sygnał wabiący

Cykl mentruacyjny - faza menstruacyjna: dzień 1-5; faza folikularna: dzień 6-14; faza owulacyjna: dzień 13-18; faza lutealna: 15-28.

Dymorfizm - formy różniące się budową, fizjologią, wyglądem

Estratetraenol - patrz tutaj

Estrogeny - żeńskie hormony płciowe, produkowane głównie w jajnikach

Estymacja - oszacowanie, uogólnienie wyników badań

Feromony - czym są: patrz tutaj; budowa: patrz tutaj

FSH - hormon folikulotropowy, stymulujący pęcherzyki jajników (follicle-stimulating hormone) wpływa na wydzielanie estrogenów u kobiet oraz wytwarzanie plemników u mężczyzn

GnRH - gonadoliberyna, hormon uwalniający gonadotropiny, hormon peptydowy wydzielany przez podwzgórze, odpowiedzialny za wydzielanie FSH oraz LH

Gruczoły dokrewne - gruczoły wydzielania wewnętrznego, odpowiedzialne za produkcję hormonów

Hyposmia - osłabienie węchu

Implantacja - pierwszy etap rozwijającej się ciąży u ssaków

Kopuliny - patrz tutaj

LH - hormon luteinizujący, wytwarzany przez przysadkę, pobudza wydzielanie hormonów płciowych. U kobiet pobudza jajeczkowanie (owulację), natomiast u mężczyzn stymuluje wydzielanie testosteronu w jądrach; poziomy LH we krwi są dobrymi indykatorami hormonu GnRH w podwzgórzu

Modalność - sposób odbioru bodźców zewnętrznych (modalności wzrokowe, słuchowe, węchowe)

Nabłonek zmysłowy - nabłonek węchowy, powłoka komórek pokrywająca tkankę lub narząd, odpowiedzialnych za rozpoznanie bodźców zapachowych (olfactory epithelium)

Odorant - substancja zapachowa

Owulacja - jajeczkowanie, proces wytwarzania gamet żeńskich zdolnych do zapłodnienia; najbardziej płodny okres kobiety

Pawłowa zachowania - bezwarunkowe, wyuczone zachowania wynikające z wcześniejszej asocjacji bodźca z reakcją organizmu (więcej tutaj)

Podwzgórze - część mózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiene organizmu. Odpowiedzialna jest za wyzwalanie reakcji odruchowych, automatycznych, nieświadomych - kieruje emocjami oraz seksualnością ludzi. Pobudza jądra do uwalniania hormonów płciowych oraz przysadkę do wydzielania hormonów LH oraz FSH

Sekrecje - wydzieliny

Semiochemiczne związki - środki komunikacji chemicznej wydzielane przez osobnika żywego , mogące zmieniać zachowanie lub fizjologię innego osobnika; z greckiego semeion - sygnał

Sensybilizacja - uwrażliwienie na dany zwiazek chemiczny. Osoby nieczułe na dany zapach, dzięki wielokrotnej ekspozycji z czasem mogą stać się zdolne do jego wyczuwania

Układ autonomiczny - kieruje czynnościami narządów wewnętrznych

Układ sympatyczny - układ współczulny, składowa układu autonomicznego; przejmuje dowodzenie w momentach niebezpieczeństwa i stresu

Rozwój prenatalny - rozwój dziecka w okresie życia płodowego

Wewnątrzwydzielniczy - patrz gruczoły dokrewne

Womeroferyna - związek chemiczny pobudzajacy ludzki narząd nosowo-lemieszowy; naturalny feromon lub związek otrzymany laboratoryjnie
Nie ma hasła, którego szukasz? Napisz do nas!


Kliknij tutaj, aby wrócić do poprzedniej strony.