Feromony.pl ::: Regulamin serwisu Feromony.pl
MENU
PLEASE WAIT.
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
Wszystko o feromonach
Badania Naukowe
Forum
Blog
Newsletter
Kontakt

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Regulamin serwisu Feromony.pl:
I. Informacje ogólne
 • Właścicielem serwisu internetowego Feromony.pl i administratorem Twoich danych osobowych jest firma Inter Technologie, zarejestrowana w Nowej Soli, przy ulicy 9 Maja 4/2, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6893, NIP 925-185-18-52, REGON 977905240, (dalej zwany Sprzedającym).
 • Dane korespondencyjne i kontakt z administratoremm danych osobowych: INTER TECHNOLOGIE POLSKA, ul. Inowrocławska 17/74, 53-653 Wrocław, e-mail: kontakt@feromony.pl, tel. 783 301 684 lub (71) 718 32 01
 • Klientem może zostać każda osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie w serwisie Feromony.pl (dalej zwana Kupującym).
 • Materiały znajdujące się na stronie internetowej serwisu, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność Sprzedającego i współpracujących z nim podmiotów, i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie serwisu treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • realizacji Twoich zamówień
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Feromony.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji oraz Gwarancji (poniżej)
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez email, czat, Skype, Messenger czy Whatsup);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO); art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • prowadzenie analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności witryny, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie, potrzebujemy uzyskać Twoje imię,nazwisko, adres doręczenie, email do śledzenia paczki, numer telefonu dla kuriera
 • W każdej chwili możesz edytować swoje dane lub też poprosić o ich całkowite usunięcie.
Komu udostępniamy Twoje dane?
 • Aby Twoja paczka mogła zostać doręczona, przekazujemy Twoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu firmie kurierskiej do celów jednorazowej wysyłki paczki
 • Jeżeli płacisz za zamówienie poprzez PayU, przekazujemy tej firmie zmienną sesji, Twój numer zamówienia, klienta, kwotę jaką płacisz, imię, nazwisko, adres, email
 • Obsługującej nas firmie księgowej - tylko jeśli prosisz o wystawienie faktury VAT
 • Dla własnych celów statystycznych, przekazujemy zmienne sesji firmom, z których usług korzystamy (jednak żadnych danych osobowych, mogących określić Twoją tożsamość)
 • Nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym podmiotom, a także nie udostępniamy nikomu Twojego emaila czy telefonu
Jak dugo przetwarzamy Twoje dane?
 • Z każdym Twoim zamówieniem rośnie Twój rabat Stałego Klienta. Masz również wgląd w historię swoich zamówień. Przy wysyłce kolejnej paczki możesz wybrać jeden z zapisanych przez Ciebie adresów. W związku z tym Twoje dane przetwarzene są tak jak długo, jak zechcesz dokonywać u nas zamówień i utrzymywać swoje konto wraz z rabatem. W każdym momencie możesz je usunąć.
 • Przysługuje Tobie pełne prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
II. Właściwości oferty
 • Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.feromony.pl, w chwili składania zamówienia.
 • Ceny towarów znajdujących się na stronach serwisu Feromony.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte są 12 miesięczną gwarancją serwisu Feromony.pl.
 • Oferta prezentowana na stronach internetowych sklepu jest na bieżąco aktualizowana i ma charakter wiążący.
 • Przedstawiona oferta w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do składania ofert (zgodnie z art. 71 k.c.).
III. Zasady zamawiania
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok:
  • poprzez sklep internetowy na podstronie http://www.feromony.pl/produkty,
  • e-mailem na nasz główny adres pocztowy, podany na stronie: www.feromony.pl/kontakt,
  • telefonicznie, pod całodobowym numerem telefonu (71) 718 32 96
  • wysyłając list na adres korespondencyjny Sprzedającego.
 • Warunkiem realizacji jest podanie kompletnych danych adresowych, adresu e-mail, ewentualnie numeru telefonu, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 • Kupujący oświadcza, że wpisywane przez niego dane w formularzu zamówienia są poprawne i prawidłowe według jego najlepszej wiedzy i jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że niekompletne lub niepoprawne dane adresowe wpłynąć mogą na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 • Czas realizacji może ulec wydłużeniu w sytuacji gdy Kupujący podał niepoprawne, bądź niekompletne dane do wysyłki.
 • Kupujący i Sprzedający stają się stronami niniejszej umowy w momencie prawidłowego wypełnienia formularza przez Kupującego.
 • Składając zamówienie, Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru.
 • Jeżeli Kupujący wyraził chęć otrzymywania korespondencji od Sprzedającego, zostanie poinformowany o wysyłce paczki drogą e-mailową lub też poprzez wiadomość SMS, pod wskazany numer telefonu komórkowego.
 • Sprzedający może wysłać drogą SMS korespondencję do Kupującego, jeśli wymaga tego obsługa i realizacja zamówień. Numer telefonu nigdy nie zostanie przekazany żadnym osobom trzecim (poza firmą świadczącą usługi wysyłania SMS w imieniu Sprzedającego).
 • Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia Fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Sprzedającego bez podpisu odbiorcy, na podstawie złożonych zamówień.
IV. Realizacja zamówień
 • Zamówienia złożone w dni powszednie do godz. 14:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta zrealizowane zostaną w następnym dniu roboczym.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem i za pomocą płatności on-line - w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, nie zostaną zrealizowane.
 • W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 • W każdym innym przypadku, gdy tylko czas realizacji może ulec wydłużeniu, Kupujący zostanie natychmiast o tym poinformowany.
V. Zapłata
 • Kupujący otrzymuje zamówiony produkt po uiszczeniu opłaty przedstawionej przez Sprzedającego i zaakceptowanej przez Kupującego.
 • Kupujący decyduje w jaki sposób uiszczona zostanie zapłata za zamówiony towar.
 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (wysyłka następuje po otrzymaniu pełnej należności za towar),
  • kartą płatniczą za pomocą systemu płatności online - obsługiwanym przez firmę PayU S.A. (wysyłka następuje po otrzymaniu pełnej należności za towar),
  • zapłata przy odbiorze (należność pobiera spedytor),
VI. Rabaty
 • Sprzedający oferuje Kupującemu specjalne Rabaty Stałego Klienta na każdy zakupiony pełnowymiarowy produkt powyżej 100zł (poza produktami ze strefy VIP oraz zestawami). Zwiększa się on z kolejnym zamówieniem. Maksymalny rabat wynosi 21%.
 • Rabat zwiększa się nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Rabat dla kolejnego zamówienia naliczony zostać może dopiero w dniu następującym po dniu wysłania poprzedniej paczki do Kupującego.
 • Wszystkim produktom w danym zamówieniu naliczony zostaje Rabat tej samej wysokości.
 • Rabaty na pierwsze zamówienie dla nowych Klientów dotyczą tylko i wyłącznie pierwszego zamówienia, niezależnie od tego ile osoba założy kont w sklepie Feromony.pl. Rabat na pierwsze zamówienie ograniczony jest do jednej osoby, adresu email, numeru telefonu, tej samej formy płatności (np. karta kredytowa lub debetowa, itp.) i dzielonego komputera, np. biblioteka publiczna i miejsce pracy (adres IP). W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że Klient składa kolejne zamówienie dla siebie, ale na dane lub adres innej osoby (znajomy lub rodzina), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania rabatu. Rabaty dla nowych Klientów na pierwsze zamówienie mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy autentycznie pierwszy raz mają do czynienia z feromonami.
 • Rabaty Stałego Klienta nie łączą się z rabatami przedstawionymi w specjalnych ofertach promocyjnych.
 • Rabat Stałego Klienta jest zerowany w przypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu w ramach Gwarancji Feromony.pl.
VII. Wysyłka
 • Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówionego produktu pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie paczki do Kupującego w wyniku otrzymania błędnego lub niekompletnego adresu od Kupującego.
 • Sprzedający zabiegać będzie o jak najkrótszy termin doręczenia przesyłki, aby w pełni usatysfakcjonować Kupującego.
 • Sprzedający zobowiązuje się do dosłania brakującej wartości zamówienia na własny koszt, jeżeli towar dotrze do adresata w formie posiadającej oznaki uszkodzeń mechanicznych.
 • Sprzedający umieści w paczce, wraz z zamówionym towarem, dokładną instrukcję jego użytkowania.
 • Podczas zakupu Klient ponosi osobno koszt produktu oraz koszt przesyłki towaru. W przypadku nieodebrania paczki w wyniku zaniedbania Klienta i jego rezygnacji z umowy (chęci zwrotu należności), Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy jedynie za przedmiot, a nie za przesyłkę (ponieważ Sprzedający wywiązał się z usługi dostarczenia towaru). W razie nieodebrania przez konsumenta przesyłki jednokrotnie, następne przesłanie zakupionego przedmiotu jest uzależnione od pokrycia kosztów nowej przesyłki. Przesyłka nie odebrana przez Klienta, która wróciła do Sprzedającego będzie ponownie przesłana, jeśli w ciągu 21 dni zostanie wpłacona kwota za kolejną przesyłkę. W razie braku kontaktu lub braku wpłaty przez określoną ilość dni umowę będzie uważało się za niezawartą, co będzie równało się ze zwrotem pieniędzy wpłaconych za sam produkt.
 • Sprzedający może dokonać dodatkowego potrącenia pieniędzy za zwrot przesyłki do Sprzedającego (strata finansowa Sprzedającego z winy Klienta). Usprawiedliwione jest to odpowiedzialnością odszkodowawczą za niedopełnienie obowiązku odebrania rzeczy wynikającej z samej istoty sprzedaży. Odpowiedzialność za zwłokę wiąże się z zawinionym niedopełnieniem obowiązków Kupującego (przesyłka nie została odebrana z wyłącznej winy Klienta, a nie np. potwierdzony pobyt w szpitalu)
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
VIII. Dyskrecja, Polityka Prywatności
 • Wypełnienie i zatwierdzenie formularzy znajdujących się na podstronach serwisu Sprzedawcy jest równoznaczne ze zgodą na archiwizowanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) z późn. zm. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą wyłącznie przez Sprzedającego i nie będą przekazane żadnym podmiotom trzecim, bez pisemnej zgody Kupującego.
 • Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Sprzedający zobowiązuje się usunąć dane osobowe Kupującego na jego życzenie.
 • Wszelkie podane przez Kupującego dane przechowywane będą przez Sprzedającego z zachowaniem należytej staranności i nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim.
 • W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego dane do następujących podmiotów: firma kurierska DPD, InPost, Poczta Polska, operator płatności elektronicznych PayU). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Sprzedający mając na celu dobro Kupującego, zobowiązuje się wysłać Kupującemu zamówiony towar zachowując najwyższy z możliwych poziom dyskrecji, nie umieszczając na stronie wierzchniej paczki żadnych informacji mogących zdradzić jej zawartość. W żadnym miejscu zewnętrznym paczki nie zostanie umieszczona informacja "feromony" lub "Feromony.pl". Nadawcą paczki będzie firma Inter Technologie.
 • Serwis Feromony.pl wykorzystuje cookies (ciasteczka) i podobne technologie w celach marketingowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
IX. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 • Kupujący, którzy dokonali zakupu przed 25 grudnia 2014r. mają prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271., art.2, pkt 1). Nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu. Zgodnie z ustawą, produkt musi dotrzeć do nas w stanie niezmienionym.
 • Kupujący, którzy dokonali zakupu 25 grudnia 2014 i później, mają prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu.
 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór odstąpienia jest do pobrania tutaj. W ramach zwrotu zgodnego z ustawą o prawach konsumenta, koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Klient (Konsument). Zwrot pieniędzy następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Adres do odsyłania towarów: INTER TECHNOLOGIE POLSKA, ul. Inowrocławska 17/74, 53-653 Wrocław.

X. Unikalna Gwarancja Feromony.pl
 • Poza możliwością zwrotu przewidzianą przez powyższe Ustawy, Kupujący otrzymuje dodatkowe prawo do zwrócenia jednego produktu feromonowego, z pierwszego złożonego zamówienia, w terminie 365 dni od daty jego złożenia, jeżeli stwierdzi, iż nie spełnił jego oczekiwań (dalej: Gwarancja). W takim przypadku, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić całkowitą kwotę jaką Kupujący poniósł za zakupiony produkt, w momencie opłacania swojego pierwszego zamówienia, wraz z kosztami przesyłki produktu do Klienta.
 • Specjalna Gwarancja dotyczy tylko jednego pełnowymiarowego produktu, z pierwszego zamówienia złożonego przez Klienta, aby mógł on sprawdzić osobiście czy feromony są dla niego produktem odpowiednim. Jeżeli Klient nie jest usatysfakcjonowany, dokonuje zwrotu produktu i otrzymuje zwrot pieniędzy. Złożenie kolejnego zamówienia jest traktowane jako rezygnacja z realizacji Gwarancji, w myśl zasady - iż Klient jest zadowolony z zakupu i kontynuuje swoją przygodę z feromonami. Klient po złożeniu pierwszego zamówienia ma więc dwie opcje: albo zwrócić produkt (skorzystać z Gwarancji i otrzymać zwrot pieniędzy), albo dokonać kolejnego zamówienia (rezygnacja z Gwarancji).
 • Gwarancja nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Jest jego ekskluzywnym rozwinięciem, dostępnym dla Klienta tylko w Feromony.pl
 • Klient może skorzystać z Gwarancji tylko raz, niezależnie od tego ile założy kont w sklepie Feromony.pl. Gwarancja ograniczona jest do jednej osoby, rodziny, gospodarstwa domowego, adresu email, numeru telefonu, tej samej formy płatności (np. karta kredytowa lub debetowa, itp.) i dzielonego komputera, np. biblioteka publiczna i miejsce pracy. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że Klient składa kolejne zamówienie dla siebie, ale na dane lub adres innej osoby (znajomy lub rodzina), celem wyłudzenia pieniędzy (patrz kolejny punkt), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Gwarancji. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy autentycznie pierwszy raz mają do czynienia z feromonami i nie są przekonani co do ich skuteczności.
 • W myśl Art. 286. Kodeksu Karnego: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...) § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."
 • Realizacja Gwarancji jest możliwa dla pełnowymiarowych produktów feromonowych, a więc nie dotyczy próbek.
 • Próbka jest formą przetestowania feromonów, więc jeżeli Klient zamówi próbkę, a w kolejnych zamówieniach pełnowymiarowe produkty, to gwarancja na te pełnowymiarowe produkty nie przysługuje.
 • Gwarancja nie dotyczy produktów nie zawierających feromonów, jak np. książek lub atomizerów.
 • W przypadku zakupu Zestawu, możliwy jest zwrot tylko jednego, wybranego produktu z całego zestawu. Sprzedający zwróci kwotę produktu proporcjonalną do wartości rabatu udzielonego w zestawie promocyjnym. Przykład: Kupujący nabywa zestaw Uwodzenie, w skład którego wchodzą BTB + PHEROMAX i decyduje się na zwrot BTB. Otrzymuje więc zwrot w wysokości 183zł/(183zł+296zł)=38,20% wartości zestawu, a więc 38,20%*429zł = 163,88zł.
 • Sprzedawca w ramach Gwarancji zwraca nie tylko koszt produktu, ale również koszty przesyłki towaru do Klienta, z zastrzeżeniem, że Klient dokonał zakupu tylko jednego produktu oraz że kwota przesyłki wynosi nie więcej niż 20zł. Jeżeli klient wybrał droższą, ekskluzywną formę przesyłki (w cenie np. 50zł), Sprzedawca zwróci maksymalnie 20zł kosztów przesyłki.
 • W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu (lub Zestawu), koszty przesyłki nie są zwracane. Związane jest to z tym, iż Klient zachowuje dla siebie pozostałe produkty, a więc Sprzedawca wywiązał się z umowy dostarczenia pozostałych produktów do Klienta.
 • Odsetki zgromadzone na rachunku Sprzedającego zostaną zatrzymane przez Sprzedającego. W żadnym wypadku Kupujący nie będzie dochodził roszczeń lub domagał się otrzymania od Sprzedającego jakichkolwiek wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat i innych kosztów dodatkowych finansowych, bądź materialnych, poza jednorazowym zwrotem kwoty wpłaconej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego, w ramach pierwszego zamówienia, za jaką Kupujący nabył towar w serwisie Feromony.pl.
 • Wygranie feromonów w konkursie lub otrzymanie darmowego flakonu jest znakomitą formą przetestowania feromonów. Dlatego też, Gwarancja na kolejny otrzymany produkt (pomimo że może być to pierwsze zamówienie złożone samodzielnie przez Klienta) nie obowiązuje.
 • Warunkiem realizacji Gwarancji przez Sprzedającego jest wypełnienie formularza zwrotu produktu i odesłanie zakupionego towaru na adres korespondencyjny Sprzedającego, zamieszczając w paczce zwrotnej oryginalny produkt wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, wydrukowany email).
 • Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu paczki.
 • Zwroty pieniężne wykonywane są na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 • Gwarancja przysługuje klientom detalicznym. Nie dotyczy ona odbiorców hurtowych, którzy nabywają produkty na innych zasadach.

XI. Reklamacje
 • Sprzedający dostarczy Kupującemu towar wolny od wad.
 • W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie lub w transporcie, Sprzedający gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad.
 • Szczegółowy opis usterki towaru (najlepiej wraz ze zdjęciem) prosimy przesyłać na nasz adres: kontakt@feromony.pl, a wadliwy towar odesłać na nasz adres korespondencyjny, podany w par.I, pkt.1. Sprzedający pokryje koszty odesłania wadliwych towarów (najtańszego przewoźnika, maksymalnie 20zł). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni.
 • Wymiana produktów (jeśli są pełnowartościowe) nie jest możliwa. Klient może zwrócić produkt z pierwszego zamówienia i dokonać niezależnego kolejnego zakupu.

XII. Stosowanie, odpowiedzialność
 • Sprzedający zapewnia pomoc w użytkowaniu produktu po jego zakupie poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz odpowiadanie na pytania przesłane do Sprzedającego. Kupujący ma prawo do kontaktowania sie ze Sprzedającym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem produktu.
 • Zaleca się, aby Kupujący przed użyciem produktu zapoznał się z treścią ulotki dołączonej przez producenta do opakowania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktował się ze Sprzedającym.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, udostępnienie ich osobom trzecim, osobom do tego nieuprawnionym, za szkody poniesione przez jakiekolwiek osoby z powodu stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, stosowanie produktów niezgodnie z dołączoną instrukcją oraz nieodpowiedzialne użytkowanie oferowanego produktu.
 • W przypadku wystąpienia objawów alergicznych na którykolwiek ze składników zakupionego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i odesłanie go na adres Sprzedającego, wraz z dowodem zakupu.

XIII. Postanowienia końcowe
 • Wszelkie znaki towarowe, nazwy zastrzeżone są prawną własnością ich właścicieli stosownie do odpowiednich praw posiadanych przez te Firmy. Zostały one użyte tylko w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.
 • Zawartość serwisu Feromony.pl jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego i nie może być kopiowana czy linkowana bez pisemnej zgody Sprzedającego. Żadna część materiałów Sprzedającego, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej, nie może być publikowana bez pisemnej jego zgody.
 • Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie wykorzystywane przez serwis Feromony.pl są własnością Sprzedającego lub są wykorzystywane na podstawie umów lub licencji i są chronione prawami autorskimi.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


 
Wysyłamy do USA!
Koszt wysyłki do USA to tylko 19,99zł!
Złóż zamówienie teraz, a już za kilka dni będziesz trzymać paczkę w swoich rękach!


Do kolejnej realizacji zamówień pozostało: 19godz:14min
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Rozumiem.