PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Regulamin serwisu Feromony.pl:

I. Informacje ogólne
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO); art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: Jakie dane osobowe przetwarzamy? Komu udostępniamy Twoje dane? Jak dugo przetwarzamy Twoje dane?
II. Właściwości oferty
III. Zasady zamawiania
IV. Realizacja zamówień
V. Zapłata
VI. Rabaty
VII. Wysyłka
VIII. Dyskrecja, Polityka Prywatności
IX. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

X. Unikalna Gwarancja Feromony.pl

XI. Reklamacje

XII. Stosowanie, odpowiedzialność

XIII. Postanowienia końcowe