PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU
ANALIZA LABORATORYJNA DOSTĘPNOŚCI FEROMONÓW
W PRODUKTACH SPRZEDAWANYCH NA POLSKIM RYNKU
We współpracy z:


CEL RAPORTU
Na polskim rynku kupić można wiele produktów, które reklamowane są przez producentów jako "feromony". Katedra laboratorium Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu sprawdziła czy produkty te rzeczywiście je zawierają.
Wyniki analiz pokazały, że nie wszystkie produkty sprzedawane na polskim rynku zawierają feromony. Wiele z nich nie zawiera feromonów w ogóle. Niektóre, natomiast, zawierają jedynie ich śladowe ilości, które nie przynoszą efektu behawioralnego.

Jaką więc można mieć gwarancję, że kupujemy produkty, które autentycznie zawierają feromony i będą działać? Tego dowiesz się z poniższego raportu.


PRZEDSTAWIENIE BADAŃ
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z Feromony.pl przeprowadził laboratoryjną analizę ponad 20 popularnych produktów dostępnych na polskim rynku, reklamowanych jako feromony. Przedmiotem badań była zawartość i stężenie 4. związków czynnych - Androstenonu, Androstenolu, Androstadienonu oraz Estratetraenolu. Badania przeprowadzono na Wydziale Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod nadzorem kierownika Katedry Chemii, profesora nadzwyczajnego, dr hab. Antoniego Szumnego.

Badane produkty pochodziły od różnych producentów. Produkty zamawiane były na stronach dystrybutorów i wysyłane bezpośrednio do Katedry Chemii Uniwersytetu, gdzie każdorazowo parafowano ich odbiór. Każdy z produktów poddany został analizie GCMS na chromatogramie gazowym sprzężonym ze spektrometrem masowym. Próbki analizowano metodą spektroskopowową przy użyciu aparatu GC-MS Saturn 2000 Varian Chrompack. Użyto kolumny TRACE TR-5 (5% fenylometylopolisiloksanu) o wymiarach 30 m × 0,53 mm × 1 mm. Rozpad MS otrzymano metodą jonizacji elektronowej (70 eV). Gazem nośnym był hel, z przepływem 1 mL/min; strumień próbki dzielono w proporcji 1:20. Parametry programu były następujące: narost 5°C/min 80–200°C, narost 25°C/min 200–280°C i 5 min w 280°C. Dostarczone próbki były poddane bezpośredniej analizie na aparacie GC-MS, nastrzykiwano 1 µL cieczy.

OPINIA EKSPERTA
dr hab. inż. Antoni Szumny, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
"Wyniki były bardzo różne. W niektórych produktach stężenie było bardzo wysokie (PHEROMAX, BTB, NPA, The EDGE, Chikara).
W kilku produktach było na poziomie średnim (produkt A, B, C, D, E, F).
Były też takie wyroby, gdzie analizowane feromony były poniżej progu wykrywalności (produkt G, H, I, J, K, L).
Muszę jednoznacznie stwierdzić, że wyroby, które są dystrybuowane przez firmę Feromony.pl cechowały się deklarowaną przez producenta wysoką zawartością feromonów."

dr hab. inż. Antoni Szumny
Kierownik Katedry Chemii
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Wizualizacja dostępności feromonów w badanych próbkach:

        Androstenol             Androstenon             Estratetraenol             Androstadienon    

NAZWA BADANEGO
PRODUKTU
Androstenol
(μg/ml)
Androstenon
(μg/ml)
Estratetraenol
(μg/ml)
Androstadienon
(μg/ml)
BTB Man (zobacz wyniki badań)     214     315 01A     37
NPA Man (zobacz wyniki badań) 00n.d     270 00n.d     202
Pheromax Man (zobacz wyniki badań)     198     132 00n.d     240
The Edge Man (zobacz wyniki badań)     28     124 00n.d     67
Chikara (zobacz wyniki badań)     27     103 00n.d 00n.d
UNRESISTIBLE Man * (zobacz wyniki badań)     321     3 01n.d.     367
Produkt H (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt I (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt F (zobacz wyniki badań) 01A 01A 00n.d 00n.d
Produkt J (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt K (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt B (zobacz wyniki badań)     24 00n.d 00n.d 01A
Produkt L (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt E (zobacz wyniki badań)     14 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt A (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d     32 00n.d
Produkt G (zobacz wyniki badań) 00n.d 00n.d 00n.d 00n.d
Produkt C (zobacz wyniki badań)     18 01A 00n.d 00n.d
Produkt D(zobacz wyniki badań)     18 01A 00n.d 00n.d
LEGENDA:
A - substancja o stężeniu poniżej progu oznaczalności (20 μg/ml);
n.d. - substancja nieobecna lub o stężeniu mniejszym od progu wykrywalności (10 μg/ml)
* - dodatkowa analiza (Czerwiec 2017)


Powyższy raport jest stale aktualizowany. Co kilka miesiecy analizujemy nowe produkty. Ostatnia aktualizacja: Październik 2020.


ANALIZA WYNIKÓW
Co jakiś czas otrzymujemy od zewnętrznych firm propozycję sprzedaży ich nowych produktów. Zgłaszają się do nas różni dystrybutorzy oraz producenci. Zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zanim wprowadzimy taki produkt do sprzedaży, poddajemy go krytycznej analizie laboratoryjnej, jak powyżej. Wyniki badań najczęściej pokazują, że produkty te, szumnie reklamowane, zawierają jedynie napis "feromony" na etykiecie. Nie raz byliśmy zaskoczeni tym jak niewiele feromonów zawierają nowe produkty na rynku, w porównaniu do tego, co obiecują ich producenci na opakowaniu, na stronach www oraz w reklamach. Najczęściej produkty te zawierają śladową ilość feromonów lub też nie zawierają ich wcale. Tym samym, zaskoczeni jesteśmy tym, jak można obiecywać klientowi bogaty skład feromonowy, nie oferując tego w zawartości samego produktu. Takich produktów decydujemy się nie wprowadzać do sprzedaży, ponieważ głównym założeniem Feromony.pl jest sprzedaż feromonów, które muszą działać, a nie tylko ładnie wyglądać.

Feromony.pl oferuje w swoim sklepie tylko i wyłącznie feromony przebadane laboratoryjnie. Jeżeli spotkasz się z nowym produktem, który zawiera podejrzanie niską ilość feromonów, napisz do nas. Dokonamy jego analizy w laboratorium.

Dlaczego nie podajemy nazw produktów?
Wielokrotne testy produktów dawały powtarzające się wyniki. W wielu z nich nie znaleziono w ogóle feromonów, a w pozostałych ich ilość była znikoma (poniżej progu wykrywalności). Nie chcemy jednak negować produktów konkretnych producentów, dlatego też zdecydowaliśmy się ukryć je pod nazwami "Produkt X". Przeprowadzamy analizy przede wszystkim po to, aby sprawdzić, które produkty warto zaoferować naszym klientom. Jeśli produkty te zawierają odpowiednią ilość związków czynnych, miej gwarancję, że pojawią się w sklepie Feromony.pl. Te, które zobaczysz w sklepie przeszły testy pomyślnie.


Chcesz zbadać inne feromony?
Badania wykonujemy cyklicznie. Jeżeli znalazłeś na rynku produkt, który Cię intryguje, wyślij do nas e-mail. Zajmiemy się analizą tych feromonów.Informacje techniczne:
  • Badanie wykonano na zlecenie firmy Inter Technologie Polska z siedzibą w Nowej Soli, przy ul. 9 Maja 4/2, właściciela serwisu internetowego Feromony.pl.
  • Badanie wykonano metodą chromatografii gazowej na obecność czterech związków chemicznych (androstenol, androstenon, androstadienon, estratetraenol). Analizę przeprowadzono bez walidacji metody. Otrzymane związki o aktywności feromonowej były analizowane metodą spektroskopowową przy użyciu aparatu GC-MS Saturn 2000 Varian Chrompack. Użyto kolumny TRACE TR-5 (5% fenylometylopolisiloksanu) o wymiarach 30 m × 0,53 mm × 1 mm. Rozpad MS otrzymano metodą jonizacji elektronowej (70 eV). Gazem nośnym był hel, z przepływem 1 mL/min; strumień próbki dzielono w proporcji 1:20. Parametry programu były następujące: narost 5°C/min 80-200°C, narost 25°C/min 200-280°C i 5 min w 280°C. Dostarczone próbki perfum były poddane bezpośredniej analizie na aparacie GC-MS, nastrzykiwano 1 μL cieczy.
  • Identyfikacji związków lotnych dokonano na podstawie: a) porównania czasów retencji dostępnych substancji wzorcowych; b) porównując otrzymane widma masowe wykonane techniką Electron Impact związków z danymi dostępnymi w bazach (NIST05 i wewnętrzna aparatu); c) porównując indeksy retencji Kovaca z literaturowymi (NIST 2014*). Do wyznaczenia indeksów Kovaca zastosowano serię n-alkanów od C-6 do C-28.
  • Analizę ilościową przeprowadzono na podstawie krzywej kalibracyjnej w oparciu o roztwory Androstenolu, Androstenonu, Androstadienonu, Estratetraenolu dostarczone przez firmę Inter Technologie.
  • Zamówienia produktu (materiału badawczego) dokonał podmiot zlecający badanie, podając jako adres dostarczenia siedzibę Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego. Produkt został dostarczony bezpośrednio do personelu odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania.
OSOBA WYKONUJĄCA I AUTORYZUJĄCA WYNIK BADAŃ:

dr hab. inż. Antoni Szumny
Kierownik Katedry Chemii
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu