PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Jak poprawią się Twoje kontakty w pracy, szkole i biznesie?

Ponieważ feromony wpływają na wszystkie osoby nas otaczające, wiele z nich wykorzystuje te związki nie tylko do uwodzenia, ale również na co dzień - w szkole, w pracy, czy też w biznesie. 984 osobom zadano pytanie:

"Czy dzięki feromonom zmieniła się jakość i częstotliwość Twoich kontaktów w pracy, szkole lub w biznesie?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła jakość swoich kontaktów PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany określał częstotliwość i jakość swoich kontaktów, jako "Nic szczególnego" (3 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył znaczną poprawę w kontaktach w pracy oraz w szkole i teraz twierdzi, że jest "Bardzo dobrze!" (6 pkt), co stanowi poprawę jego interakcji z innymi o 100%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom zadowolenia 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (48,4%) stanowią osoby, które mają dobre kontakty w pracy, w szkole lub w biznesie.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono oceny tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które "Dobrze" lub gorzej określają ilość i jakość swoich kontaktów z innymi.
Jednocześnie rośnie grupa osób, które zaczynają utrzymywać kontakty na bardzo dobrym poziomie.

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, utrzymuje kontakty z ludźmi na poziomie "Dobrze". Dzięki feromonom 53,3% osób zauważa zmianę, jaką jest poprawa ich kontaktów z innymi ludźmi na "Dobrze" (38,9%) oraz "Bardzo dobrze" (38,4%), a część z nich uważa nawet, że ich kontakty stały się "Fenomenalne!" (8,7%), podczas gdy wcześniej stanowili nieliczną grupę (1,4%).

Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Tragicznie..." zmalała z 6 do 1 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Źle" zmalała z 23 do 9 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Nic szczególnego" zmalała z 77 do 24 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Neutralnie" zmalała z 263 do 103 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Dobrze" zmalała z 476 do 383 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Bardzo dobrze" wzrosła z 125 do 378 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Fenomenalnie!" wzrosła z 14 do 86 osób

Ilość i jakość kontaktów:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."61 spadek o 60%
"Źle"239 spadek o 60%
"Nic szczególnego"7724 spadek o 68%
"Neutralnie"263103 spadek o 60%
"Dobrze"476383 spadek o 19%
"Bardzo dobrze"125378 wzrost o 202%
"Fenomenalnie!"1486 wzrost o 514%


Wpływ feromonów na ilość i jakość kontaktów w pracy, w szkole oraz w biznesie
Spośród osób, które stosowały feromony 53,3% uważa, że produkty te poprawiają kontakty interpersonalne. 44,4% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 2,3% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony poprawiają kontakty 53% osób w pracy, w szkole, w biznesie


W jakim stopniu zmieniają są wzajemne kontakty?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że ilość i jakość kontaktów interpersonalnych jest dzięki feromonom poprawiana o 33,7%.
Feromony poprawiają wzajemne kontakty na co dzień o 33,7%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób poprawiają kontakty interpersonalne.

Dzięki feromonom 53,3% osób ma lepsze kontakty z ludźmi w pracy, w szkole oraz w biznesie.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 33,7% lepsze kontakty, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie jesteś w pełni zadowolony lub zadowolona ze swoich kontaktów z ludźmi w pracy, w szkole, w biznesie, dzięki feromonom możesz zmienić zdanie.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: kontakty, dobre kontakty, dobre relacje, w pracy, w szkole, w biznesie, kontakty interpersonalne, kontakty osobiste, jak poprawić kontakty osobiste, jak poprawić kontakty interpersonalne, na co dzień, lepsze kontakty,jak,co zrobić by,po co,dlaczego


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Rozumiem.