PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Jak poprawią się Twoje kontakty w pracy, szkole i biznesie?

Ponieważ feromony wpływają na wszystkie osoby nas otaczające, wiele z nich wykorzystuje te związki nie tylko do uwodzenia, ale również na co dzień - w szkole, w pracy, czy też w biznesie. 984 osobom zadano pytanie:

"Czy dzięki feromonom zmieniła się jakość i częstotliwość Twoich kontaktów w pracy, szkole lub w biznesie?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła jakość swoich kontaktów PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany określał częstotliwość i jakość swoich kontaktów, jako "Nic szczególnego" (3 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył znaczną poprawę w kontaktach w pracy oraz w szkole i teraz twierdzi, że jest "Bardzo dobrze!" (6 pkt), co stanowi poprawę jego interakcji z innymi o 100%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom zadowolenia 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (48,4%) stanowią osoby, które mają dobre kontakty w pracy, w szkole lub w biznesie.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono oceny tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które "Dobrze" lub gorzej określają ilość i jakość swoich kontaktów z innymi.
Jednocześnie rośnie grupa osób, które zaczynają utrzymywać kontakty na bardzo dobrym poziomie.

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, utrzymuje kontakty z ludźmi na poziomie "Dobrze". Dzięki feromonom 53,3% osób zauważa zmianę, jaką jest poprawa ich kontaktów z innymi ludźmi na "Dobrze" (38,9%) oraz "Bardzo dobrze" (38,4%), a część z nich uważa nawet, że ich kontakty stały się "Fenomenalne!" (8,7%), podczas gdy wcześniej stanowili nieliczną grupę (1,4%).

Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Tragicznie..." zmalała z 6 do 1 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Źle" zmalała z 23 do 9 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Nic szczególnego" zmalała z 77 do 24 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Neutralnie" zmalała z 263 do 103 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Dobrze" zmalała z 476 do 383 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Bardzo dobrze" wzrosła z 125 do 378 osób
Ilość osób, które określały swoje kontakty z ludźmi na poziomie "Fenomenalnie!" wzrosła z 14 do 86 osób

Ilość i jakość kontaktów:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."61 spadek o 60%
"Źle"239 spadek o 60%
"Nic szczególnego"7724 spadek o 68%
"Neutralnie"263103 spadek o 60%
"Dobrze"476383 spadek o 19%
"Bardzo dobrze"125378 wzrost o 202%
"Fenomenalnie!"1486 wzrost o 514%


Wpływ feromonów na ilość i jakość kontaktów w pracy, w szkole oraz w biznesie
Spośród osób, które stosowały feromony 53,3% uważa, że produkty te poprawiają kontakty interpersonalne. 44,4% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 2,3% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony poprawiają kontakty 53% osób w pracy, w szkole, w biznesie


W jakim stopniu zmieniają są wzajemne kontakty?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że ilość i jakość kontaktów interpersonalnych jest dzięki feromonom poprawiana o 33,7%.
Feromony poprawiają wzajemne kontakty na co dzień o 33,7%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób poprawiają kontakty interpersonalne.

Dzięki feromonom 53,3% osób ma lepsze kontakty z ludźmi w pracy, w szkole oraz w biznesie.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 33,7% lepsze kontakty, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie jesteś w pełni zadowolony lub zadowolona ze swoich kontaktów z ludźmi w pracy, w szkole, w biznesie, dzięki feromonom możesz zmienić zdanie.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: kontakty, dobre kontakty, dobre relacje, w pracy, w szkole, w biznesie, kontakty interpersonalne, kontakty osobiste, jak poprawić kontakty osobiste, jak poprawić kontakty interpersonalne, na co dzień, lepsze kontakty,jak,co zrobić by,po co,dlaczego