PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Jak bardzo wzrośnie Twoja aktywność na imprezach i satysfakcja z zabawy?

Wiele osób twierdzi, że feromony są fantastycznym narzędziem sprawdzającym się na różnego rodzaju imprezach, przyjęciach, spotkaniach ze znajomymi. Pobudzają, motywują do zabawy, poprawiają humor i satysfakcję ze spotkań. Czy tak jest naprawdę? 984 osobom zadano pytanie:

"Czy dzięki feromonom zmieniła się jakość i poziom Twojego zaangażowania w imprezy i satysfakcja z zabawy?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła swoje zaangażowanie PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany "Źle" bawił się na imprezach (2 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył znaczną poprawę w swoim zaangażowaniu oraz satysfakcji z zabawy i teraz twierdzi, że bawi się "Fenomenalnie!" (7 pkt), co stanowi wzrost jego zadowolenia aż o 250%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom zadowolenia 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (37,5%) stanowią osoby, które "Dobrze" bawią się na imprezach.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono oceny tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, która bawi się "Dobrze" i gorzej.
Jednocześnie bardzo wzrasta ilość osób, które zaczynają bawić się "Bardzo dobrze" i "Fenomenalnie!".

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, bawi się na imprezach "Neutralnie" i "Dobrze". Dzięki feromonom 54,3% osób zauważa zmianę, w wyniku której zaczyna bawić i czuć się na imprezach "Bardzo dobrze" (35,7%) oraz "Fenomenalnie!" (146 osób), podczas gdy wcześniej stanowili grupę jedynie 31 osób.

Ilość osób, które bawiły i czuły się na imprezach "Tragicznie..." zmalała z 24 do 8 osób
Ilość osób, które bawiły i czuły się na imprezach "Źle" zmalała z 35 do 18 osób
Ilość osób, które określały stopień zabawy i samopoczucia na imprezach jako "Nic szczególnego" zmalała z 109 do 43 osób
Ilość osób, które bawiły i czuły się na imprezach "Neutralnie" zmalała z 253 do 141 osób
Ilość osób, które bawiły i czuły się na imprezach "Dobrze" zmalała z 369 do 277 osób
Ilość osób, które bawiły i czuły się na imprezach "Bardzo dobrze" wzrosła z 163 do 351 osób
Ilość osób, które bawiły i czuły się na imprezach "Fenomenalnie!" wzrosła z 31 do 146 osób

Satysfakcja z zabawy:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."248 spadek o 48%
"Źle"3518 spadek o 48%
"Nic szczególnego"10943 spadek o 60%
"Neutralnie"253141 spadek o 44%
"Dobrze"369277 spadek o 24%
"Bardzo dobrze"163351 wzrost o 115%
"Fenomenalnie!"31146 wzrost o 370%


Wpływ feromonów na satysfakcję i chęć zabawy
Spośród osób, które stosowały feromony 54,3% uważa, że produkty te zwiększają chęć zabawy. 42,2% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 3,6% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają chęć zabawy wśród 54,3% osób


W jakim stopniu wzrasta chęć przebywania z innymi?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że chęć zabawy i satysfakcja z udziału w imprezach wzrasta dzięki feromonom o 36,7%.
Feromony zwiększają satysfakcję z zabawy o 36,7%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają aktywność na imprezach i chęć zabawy.

Dzięki feromonom 54,3% osób lepiej bawi się na imprezach.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 36,7% lepszą zabawę i satysfakcję z imprez w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie bawisz się zbyt dobrze na imprezach, dzięki feromonom możesz bawić się bardzo dobrze lub wręcz fenomenalnie!


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: impreza, imprezy, przyjęcia, zabawa, kluby, aktywność na imprezach, satysfakcja z zabawy, dobra zabawa, zaangażowanie w imprezy, jak rozkręcić imprezę, jak zrobić dobrą imprezę, jak się dobrze bawić,jak,co zrobić by,po co,dlaczego