PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Czy zwiększy się Twoja chęć przebywania z innymi ludźmi?

Feromony mogą sprawić, że będziesz chętniej, z większą motywacją spotykał się i rozmawiał z innymi ludźmi. 984 osobom zadano pytanie:

"Jak dzięki feromonom zmieniła się Twoja chęć przebywania z innymi ludźmi?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła swoją motywację do spotkań z innymi ludźmi PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "W ogóle...",
2 pkt. - "Prawie nigdy",
3 pkt. - "Rzadko",
4 pkt. - "Od czasu do czasu",
5 pkt. - "Często",
6 pkt. - "Bardzo często",
7 pkt. - "Non stop!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany przyznał, że "Rzadko" miał ochotę przebywać z innymi ludźmi (3 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył znaczną poprawę w swojej motywacji i teraz twierdzi, że "Często" (5 pkt) chce przebywać z innymi, a więc nastąpił wzrost jego motywacji do spotkań o 66%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom motywacji 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (71%) stanowią osoby, które "Od czasu do czasu" i "Często" mają chęć spotykania się z innymi ludźmi.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono oceny tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom o praktycznie połowę spada ilość osób, które "Od czasu do czasu" odczuwają chęć spotykania się z innymi.
Jednocześnie ponad dwukrotnie wzrasta ilość osób, które zaczynają "Bardzo często" spotykać się z innymi.

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, "Od czasu do czasu" i "Często" ma chęć spotykania się z innymi. Dzięki feromonom ponad połowa ludzi (52%) zauważa zmianę i zaczyna odczuwać chęć spotykania się z innymi "Często" (35,0%) i "Bardzo często" (33,8%), a część osób (9,4%) "Non stop!", podczas gdy wcześniej stanowili grupę jedynie 2,3% osób.

Ilość osób, które "W ogóle..." nie chciały spotykać się z innymi ludźmi zmalała z 7 do 0 osób
Ilość osób, które "Prawie nigdy" nie chciały spotykać się z innymi ludźmi zmalała z 30 do 7 osób
Ilość osób, które "Rzadko" chciały spotykać się z innymi ludźmi zmalała z 91 do 32 osób
Ilość osób, które "Od czasu do czasu" chciały spotykać się z innymi ludźmi zmalała z 318 do 176 osób
Ilość osób, które "Często" chciały spotykać się z innymi ludźmi zmalała z 376 do 344 osób
Ilość osób, które "Bardzo często" chciały spotykać się z innymi ludźmi wzrosła z 139 do 333 osób
Ilość osób, które chciały spotykać się z innymi ludźmi "Non stop!" wzrosła z 23 do 92 osób

Częstotliwość przebywania z innymi:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"W ogóle..."70 całkowita redukcja
"Prawie nigdy"307 spadek o 76%
"Rzadko"9132 spadek o 64%
"Od czasu do czasu"318176 spadek o 44%
"Często"376344 spadek o 8%
"Bardzo często"139333 wzrost o 139%
"Non stop!"2392 wzrost o 300%


Wpływ feromonów na chęć przebywania z innymi ludźmi
Spośród osób, które stosowały feromony 49,4% uważa, że produkty te zwiększają chęć przebywania z innymi ludźmi. 48,0% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy w ilości kontaktów, a 2,6% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają chęć przebywania z innymi u 49,4% ludzi


W jakim stopniu wzrasta chęć przebywania z innymi?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w chęci przebywania z innymi ludźmi. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że chęć przebywania z innymi wzrasta dzięki feromonom o 36,5%.
Chęć przebywania z innymi wzrasta o 36,5%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają chęć przebywania z innymi ludźmi.

Dzięki feromonom 49,4% osób ma większą chęć przebywania z innymi ludźmi.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 36,5% większą chęć przebywania z innymi w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie masz zbyt dużej chęci przebywania z innymi, dzięki feromonom możesz chcieć znacznie częściej spotykać się z nowymi ludźmi i dotychczasowymi znajomymi.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: przebywanie z ludźmi, przebywanie z innymi ludźmi, chęć bycia z ludźmi, chęć kontaktów, spotykanie się z ludźmi, kontakty z ludźmi, dobre relacje z ludźmi, nie potrafię rozmawiać z ludźmi, jak rozmawiać z ludźmi, lepsze relacje,jak,co zrobić by,po co,dlaczego