PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Jak dzięki feromonom wzrośnie Twoja pewność siebie?

Część osób błędnie zakłada, że działanie feromonów opiera się na efekcie placebo, nastawieniu czy też pozytywnym myśleniu. Nic bardziej mylnego. Feromony wywołują konkretne zmiany w przysadce mózgowej, poprzez stymulowanie nabłonka węchowego i narządu VNO człowieka. Liczne badania naukowe przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, potwierdzają znaczący wpływ feromonów na zachowanie ludzi w porównaniu z grupą kontrolną.

Czy feromony mogą więc mieć wpływ na Twoją pewność siebie, pomijając kwestię Twojego pozytywnego nastawienia? 984 osobom zadano pytanie:

"Jak dzięki feromonom zmieniła się Twoja pewność siebie?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła swój poziom pewności siebie PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany określał poziom swojej pewności siebie na 4 pkt ("Neutralnie"), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył znaczną poprawę pewności siebie i teraz twierdzi, że jest "Fenomenalnie!" (7 pkt). Stanowi to zmianę w nawiązywaniu nowych znajomości z 4 pkt. na 7 pkt., a więc wzrost jego pewności siebie o 75%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom pewności siebie 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (37%) stanowią osoby, które "Dobrze" oceniają własną pewność siebie.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono oceny tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Znacząco spada ilość osób, które oceniają się "Neutralnie" oraz gorzej.
Jednocześnie radykalnie wzrasta ilość osób, która "Bardzo dobrze" oraz "Fenomenalnie!" ocenia teraz swoją pewność siebie.

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, "Dobrze" ocenia swój poziom pewności siebie. Dzięki feromonom większość ludzi (72,3%) zauważa zmianę i zaczyna oceniać poziom swojej pewności siebie jako "Dobrze" (30,6%), "Bardzo dobrze" (43,2%), a znaczna część osób (13,4%) "Fenomenalnie!", podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę jedynie 1,6% osób.

Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Tragicznie..." zmalała z 28 do 5 osób
Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Źle" zmalała z 69 do 14 osób
Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Nic szczególnego" zmalała z 131 do 32 osób
Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Neutralnie" zmalała z 251 do 75 osób
Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Dobrze" zmalała z 367 do 301 osób
Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Bardzo dobrze" wzrosła z 122 do 425 osób
Ilość osób, które określały poziom pewności siebie, jako "Fenomenalnie!" wzrosła z 16 do 132 osób

Łatwość nawiązywania kontaktów:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."285 spadek o 82%
"Źle"6914 spadek o 79%
"Nic szczególnego"13132 spadek o 75%
"Neutralnie"25175 spadek o 70%
"Dobrze"367301 spadek o 17%
"Bardzo dobrze"122425 wzrost o 248%
"Fenomenalnie!"16132 wzrost o 725%


Wpływ feromonów na pewność siebie
Spośród osób, które stosowały feromony, 70,5% uważa, że produkty te zwiększają pewność siebie. 27,6% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy w swojej pewności siebie, a 1,4% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają pewność siebie u 70,5% osób


W jakim stopniu wzrasta pewność siebie?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w pewności siebie. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że poziom pewności siebie wzrasta dzięki feromonom o 43.2%.
Pewność siebie wzrasta o 43,2%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają pewność siebie.

Dzięki feromonom 70,5% osób ma większą pewność siebie.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 43,2% większą pewność siebie w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie masz zbyt dużej pewności siebie, dzięki feromonom może ona znacząco wzrosnąć.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: pewność siebie, pewnosc siebie, pewność, pewny siebie, pewna siebie, jak być pewnym siebie, jak poprawić pewność siebie, jak zdobyć pewność siebie, jak być asertywnym, bardziej asertywnym, bardziej asertywna, asertywność, brak pewności, brak pewności siebie, brak wiary w siebie, zdobyć wiarę w siebie, nastawienie, wiara w siebie, sposoby na pewność siebie,jak,co zrobić by,po co,dlaczego