PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

W jakim stopniu feromony ułatwią Tobie nawiązywanie nowych kontaktów?

Od markowych feromonów wymagający klienci oczekują, że ułatwią nawiązywanie nowych znajomości, poprawią dotychczasowe i nowe relacje, czy zacieśnią stosunki międzyludzkie. Czy tak jest w praktyce? 984 osobom zadano pytanie:

"Czy Feromony ułatwiły Tobie nawiązywanie nowych kontaktów?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła łatwość nawiązywania kontaktów PRZED i PO zastosowaniu feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany twierdził, że w jego przypadku, nawiązywanie nowych kontaktów było "złe" (2 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył znaczną poprawę w nawiązywaniu nowych znajomości i teraz twierdzi, że jest "Dobrze" (5 pkt). Stanowi to zmianę z 2 pkt. na 5 pkt., a więc poprawę relacji międzyludzkich o 150%.Na poniższym wykresie przedstawiono ocenę łatwości w nawiązywaniu nowych kontaktów przez 984 osoby, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (37%) stanowią osoby, które twierdzą, że jest "Dobrze", jeśli chodzi o nawiązywanie przez nich nowych znajomości.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

Co się zmienia, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono oceny tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Znacząco spada ilość osób, które oceniają się "Neutralnie" oraz gorzej.
Jednocześnie radykalnie wzrasta ilość osób, która ocenia się teraz "Bardzo dobrze" oraz "Fenomenalnie!" .

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, "Dobrze" ocenia poziom nawiązywania nowych znajomości. Dzięki feromonom znaczna ilość ludzi zauważa zmianę (63,9%) i zaczyna oceniać poziom nawiązywania znajomości na "Dobrze" (33,6%), "Bardzo dobrze" (39,1%), a duża część osób (11,4%) "Fenomenalnie!", podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę tylko 1,9% badanych.

Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Tragicznie..." zmalała z 22 do 2 osób
Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Źle" zmalała z 54 do 12 osób
Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Nic szczególnego" zmalała z 132 do 33 osób
Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Neutralnie" zmalała z 243 do 109 osób
Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Dobrze" zmalała z 367 do 331 osób
Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Bardzo dobrze" wzrosła z 147 do 385 osób
Ilość osób, które określały poziom nawiązywania znajomości, jako "Fenomenalnie!" wzrosła z 19 do 112 osób

Łatwość nawiązywania kontaktów:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."222 spadek o 90%
"Źle"5412 spadek o 77%
"Nic szczególnego"13233 spadek o 75%
"Neutralnie"243109 spadek o 55%
"Dobrze"367331 spadek o 9%
"Bardzo dobrze"147385 wzrost o 161%
"Fenomenalnie!"19112 wzrost o 489%


Wpływ feromonów na łatwość nawiązywania nowych kontaktów
Spośród osób, które stosowały feromony 62,5% uważa, że produkty te ułatwiają nawiązywanie znajomości. 36,1% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy w nawiązywaniu nowych kontaktów, a 1,4% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony ulatwiaja nawiazywanie nowych znajomosci u 62,5% ludzi


O ile łatwiej jest nawiązać nowe relacje?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w łatwości nawiązywania nowych relacji. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że łatwość zdobywania kontaktów wzrasta dzięki feromonom o 39.4%.
Łatwość nawiązywania nowych relacji wzrasta o 39,4%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób ułatwiają nawiązywanie nowych relacji i kontaktów z innymi ludźmi.

Dzięki feromonom 62,5% osób łatwiej nawiązuje kontakty i relacje z innymi ludźmi.
Osobom, które korzystają z feromonów łatwiej jest budować relacje o 39,4% w porównaniu do osób, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie masz łatwości w nawiązywaniu nowych znajomości, dzięki feromonom może się to w znaczący sposób zmienić.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: kontakty, nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie nowych kontaktów, poprawianie, usprawnianie, kontaktów, relacji, stosunków, znajomości, relacje z ludźmi, stosunki z ludźmi, lepsze kontakty, lepsze relacje, wzajemne relacje, kontakty interpersonalne, interpersonalne, dobre kontakty, dobre relacje, dobre stosunki, znajomość, relacja, dobry kontakt, rapport, nawiązywanie nowych znajomości, nowe znajomości, relacje z innymi, kontakty z innymi,jak,co zrobić by,po co,dlaczego