PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

. Czy dzięki feromonom ludzie będą zwracać na Ciebie większą uwagę?

Od dobrych feromonów wymaga się, aby podkreślały pozycję danej osoby w społeczeństwie. Dzięki feromonom osoba taka powinna być bardziej zauważona, doceniona, powinna zyskać większą uwagę i zainteresowanie ze strony otaczających ją osób, a jej argumenty częściej powinny być brane pod uwagę. Czy tak jest w praktyce? 984 osobom zadano pytanie:

"Czy od czasu kiedy stosujesz Feromony, ludzie zwracają na Ciebie większą uwagę?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła ilość otrzymywanych komplementów PRZED i PO zastosowaniu feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "W ogóle...",
2 pkt. - "Prawie nigdy",
3 pkt. - "Rzadko",
4 pkt. - "Od czasu do czasu",
5 pkt. - "Często",
6 pkt. - "Bardzo często",
7 pkt. - "Non stop!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany twierdził, że ludzie zwracali na niego uwagę "Od czasu do czasu" (oceniał poziom uwagi na 3 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył zmianę w traktowaniu go przez innych ludzi i teraz twierdzi, że inni "Bardzo często" zwracają na niego uwagę (ocenia poziom uwagi na 6 pkt). Stanowi to zmianę zainteresowania z 3 pkt. na 6 pkt., a więc wzrost zainteresowania ze strony innych osób o 100%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom zainteresowania innych ludzi 984-ma osobami, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów większość osób (75,8%) twierdzi, że inni zwracają na nich uwagę "Od czasu do czasu" (439 osób) oraz "Często" (307 osób).
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A jakie zainteresowanie mają ludzie, którzy zdecydowali się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono poziom zainteresowania tymi samymi 984-ma osobami, gdy już STOSUJĄ feromony:Znacząco spadła ilość osób, która zauważana była "Rzadko" oraz "Od czasu do czasu".
Jednocześnie radykalnie wzrosła ilość osób, która zauważana jest "Bardzo często" .

Większość osób, które jeszcze nie stosuje feromonów zauważana jest przez innych "Od czasu do czasu" oraz "Często". Dzięki feromonom większość ludzi zauważa zmianę (62,2%) i zaczyna być postrzegana "Od czasu do czasu" (22,4%), "Często" (36,1%) i "Bardzo często" (30,1%), a wielu z nich (64 osoby) "Non stop!", podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę tylko 8 osób.

Ilość osób, które twierdziły, że inni "W ogóle" nie zwracali na nie uwagi zmalała z 10 do 7 osób
Ilość osób, które twierdziły, że inni "Prawie nigdy" nie zwracali na nie uwagi zmalała z 36 do 10 osób
Ilość osób, które twierdziły, że inni zwracali na nie uwagę "Rzadko" zmalała z 124 do 31 osób
Ilość osób, które twierdziły, że inni zwracali na nie uwagę "Od czasu do czasu" zmalała z 439 do 221 osób
Ilość osób, które twierdziły, że inni zwracali na nie uwagę "Często" wzrosła z 307 do 355 osób
Ilość osób, które twierdziły, że inni zwracali na nie uwagę "Bardzo często" wzrosła z 60 do 296 osób
Ilość osób, które twierdziły, że inni zwracali na nie uwagę "Non stop!" wzrosła z 8 do 64 osób

Częstotliwość zainteresowania:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"W ogóle..."107 spadek o 30%
"Prawie nigdy"3610 spadek o 72%
"Rzadko"12431 spadek o 75%
"Od czasu do czasu"439221 spadek o 49%
"Często"307355 wzrost o 15%
"Bardzo często"60296 wzrost o 393%
"Non stop!"864 wzrost o 700%


Wpływ feromonów na poziom okazywanej uwagi i zainteresowania przez innych ludzi
Spośród osób, które stosowały feromony 60,6% uważa, że produkty te sprawiają, iż inni zwracają na nich większą uwagę. 37,8% osób stwierdziło, że nie zauważyło dużej różnicy, a 1,6% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają zainteresowanie u innych wśród 60,6% osob


O jaki poziom wzrasta zainteresowanie i uwaga?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w zainteresowaniu okazywanym przez innych ludzi. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że poziom okazywanej uwagi wzrasta dzięki feromonom o 35.6%.
Zainteresowanie osobami, które stosują Feromony wzrasta o 35,6%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają zainteresowanie innych ludzi ich osobą.

Dzięki feromonom 60,6% osób zyskuje większe zainteresowanie wśród innych ludzi.
Osoby, które korzystają z feromonów budzą o 35,6% większe zainteresowanie w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś ludzie nie zwracają na Ciebie uwagi, dzięki feromonom możesz być zauważany/na co najmniej "Od czasu do czasu", a możliwe, że nawet "Non stop!".


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: uwaga, zainteresowanie, większa uwaga, jak mieć uwagę, jak zyskać uwagę, mieć zainteresowanie, zainteresowanie innych, zwiększyć zainteresowanie, większe zainteresowanie, przykuć uwagę, przykuwać uwagę, jak być dostrzeżonym, jak być dostrzeganym, jak zwrócić uwagę, jak zwracać uwagę, ludzie zwracają większa uwagę, podkreślenie osoby, być zauważonym, być zauważoną, być docenionym, być docenioną, być docenianym,jak,co zrobić by,po co,dlaczego