PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

. Czy dzięki feromonom może wzrosnąć szacunek ze strony innych ludzi?

Czy feromony mogą mieć wpływ na poziom wzajemnego szacunku? Okazuje się, że związki te, wpływając na nabłonek węchowy oraz narząd VNO człowieka i tym samym stymulując przysadkę mózgową, zmieniają postawę ludzi i nastawienie do innych. Oto pytanie zadane 984 ankietowanym:

"Jaką odczuwasz różnicę w okazywanym Tobie szacunku ze strony innych ludzi od czasu, kiedy stosujesz feromony?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła ilość otrzymywanych komplementów PRZED i PO zastosowaniu feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany mógł oceniać ilość okazywanego mu szacunku na 3 pkt ("Nic szczególnego"), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył zmianę w traktowaniu go przez innych ludzi i określa obecny poziom szacunku na 6 pkt. ("Bardzo dobrze"). Stanowi to zmianę częstotliwości z 3 pkt. na 6 pkt., co stanowi wzrost okazywanego mu szacunku o 100%.Na poniższym wykresie przedstawiono poziom okazywanego szacunku 984 osobom, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów większość osób (77,9%) twierdzi, że traktowani są przez innych "Neutralnie" (293 osób) oraz "Dobrze" (473 osób).
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A jak postrzegają się ludzie, którzy zdecydowali się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono poziom okazywanego szacunku dla tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Ilość osób, która postrzegana była "Neutralnie" gwałtownie spada.
Jednocześnie radykalnie wzrasta ilość osób, które postrzegane są teraz "Bardzo dobrze" .

Większość osób, które jeszcze nie stosuje feromonów traktowana jest przez innych "Neutralnie" oraz "Dobrze". Dzięki feromonom większość ludzi zauważa zmianę (54,1%) i zaczyna być postrzegana "Dobrze" (43%), "Bardzo dobrze" (38%), a nawet (65 osób) "Fenomenalnie!", podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę tylko 8 osób.

Ilość osób, które traktowane były "Tragicznie..." zmalała z 2 do 0 osób
Ilość osób, które traktowane były "Źle" zmalała z 14 do 3 osób
Ilość osób, które określały się na poziomie "Nic szczególnego" zmalała z 83 do 26 osób
Ilość osób, które traktowane były "Neutralnie" zmalała z 293 do 85 osób
Ilość osób, które traktowane były "Dobrze" zmalała z 473 do 428 osób
Ilość osób, które traktowana są "Bardzo dobrze" wzrosła z 111 do 377 osób
Ilość osób, które traktowana są "Fenomenalnie!" wzrosła z 8 do 65 osób

Szacunek na poziomie:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."20 CAŁKOWITA REDUKCJA
"Źle"143 spadek o 78%
"Nic szczególnego"8326 spadek o 68%
"Neutralnie"29385 spadek o 70%
"Dobrze"473428 spadek o 9%
"Bardzo dobrze"111377 wzrost o 239%
"Fenomenalnie!"865 wzrost o 712%


Wpływ feromonów na poziom okazywanego szacunku przez innych ludzi
Spośród osób, które stosowały feromony 53,2% uważa, że produkty te zwiększają poziom okazywanego im szacunku. 45,9% osób stwierdziło, że nie zauważyło dużej różnicy, a 0,9% osób uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają poziom okazywanego przez innych szacunku u 53% osób


O jaki poziom wzasta poziom okazywanego szacunku?
Należy mieć na uwadze, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w ilości okazywanego szacunku ze strony innych. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że poziom okazywanego szacunku wzrasta dzięki feromonom o 33.9%.
Osoby, które stosują feromony są traktowane z szacunkiem większym o 33,9%WNIOSKI:

Choć dla osób, które nigdy nie korzystały z feromonów może wydawać się to nieprawdopodobne, według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają poziom okazywanego szacunku.

Feromony zwiększają poziom okazywanego szacunku u 53,2% ludzi.
Osoby, które korzystają z feromonów traktowane są o 33,9% lepiej w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś czujesz się traktowany przez innych neutralnie, to dzięki feromonom możesz być traktowany dobrze lub bardzo dobrze.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: szacunek, poważanie, większy szacunek, zyskać szacunek, szacunek ludzi, jak zdobyć szacunek, jak zwiększyć szacunek, uznanie, okazywany szacunek, okazywane uznanie, traktowanie, lepsze traktowanie, lepiej traktowiali,jak,co zrobić by,po co,dlaczego