PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

. Jak dzięki feromonom wzrośnie ilość otrzymywanych komplementów?

Oto pytanie zadane 984 ankietowanym:

"Jaką odczuwasz różnicę w ilości otrzymywanych komplementów od czasu kiedy stosujesz feromony?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła ilość otrzymywanych komplementów PRZED i PO zastosowaniu feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "W ogóle...",
2 pkt. - "Prawie nigdy",
3 pkt. - "Rzadko",
4 pkt. - "Od czasu do czasu",
5 pkt. - "Często",
6 pkt. - "Bardzo często",
7 pkt. - "Non stop!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany mógł oceniać ilość otrzymywanych komplementów na 3 pkt ("Rzadko"), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył zmianę w ilości otrzymywanych komplementów na 6 pkt. ("Bardzo często"). Stanowi to zmianę częstotliwości z 3 pkt. na 6 pkt., a więc wzrost ilości otrzymywanych komplementów o 100%.Na poniższym wykresie przedstawiono ilość otrzymywanych komplementów przez 984 osoby, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów najwięcej osób słyszy komplementy od innych osób "Od czasu do czasu" (486 osób).
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A ile komplementów słyszą ludzie, którzy zdecydowali się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono częstotliwość komplementów słyszanych przez te same 984 osoby, gdy już STOSUJĄ feromony:Ilość osób, które słyszy komplementy "Od czasu do czasu" i rzadziej wyraźnie spada.
Jednocześnie rośnie ilość osób, która słyszy komplementy "Często", "Bardzo często" i "Non stop!" .

Większość osób, które jeszcze nie stosuje feromonów słyszy komplementy "Od czasu do czasu" (49,4%). Dzięki feromonom duża część osób zauważa zmianę (61,4%) i zaczyna słyszeć komplementy częściej - "Często" i "Bardzo często", a część z nich (26 osób) słyszy je "Non stop!", podczas gdy wcześniej taki wynik prezentowały tylko 2 osoby.

Ilość osób, które nie słyszały komplementów "W ogóle..." zmalała z 27 do 11 osób
Ilość osób, które słyszały komplementy "Prawie nigdy" zmalała z 57 do 14 osób
Ilość osób, które słyszały komplementy "Rzadko" zmalała z 216 do 75 osób
Ilość osób, które słyszały komplementy "Od czasu do czasu" zmalała z 486 do 326 osób
Ilość osób, które słyszały komplementy "Często" wzrosła z 164 do 351 osób
Ilość osób, które słyszały komplementy "Bardzo często" wzrosła z 31 do 181 osób
Ilość osób, które słyszały komplementy "Non stop!" wzrosła z 3 do 26 osób

Częstość słyszanych komplementów:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"W ogóle..."2711 spadek o 59%
"Prawie nigdy"5714 spadek o 75%
"Rzadko"21675 spadek o 65%
"Od czasu do czasu"486326 spadek o 32%
"Często"164351 wzrost o 114%
"Bardzo często"31181 wzrost o 483%
"Non stop!"326 wzrost o 766%


Wpływ feromonów na ilość otrzymywanych komplementów od innych ludzi
Spośród osób, które stosowały feromony 59,9% uważa, że produkty te zwiększają ilość otrzymywanych komplementów. 38,6% osób stwierdziło, że nie zauważyło dużej różnicy, a 1,5% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają ilość otrzymywanych komplementów u blisko 60% ludzi


W jakim stopniu wzrasta ilość otrzymywanych komplementów?
Należy mieć na uwadze, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w ilości otrzymywanych komplementów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że ilość komplementów u ludzi stosujących feromony wzrasta o 39.7%.
Osoby, które stosują feromony słyszą o 39,7% więcej komplementówWNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają ilość otrzymywanych komplementów.

Feromony zwiększają ilość otrzymywanych komplementów u 59,9% ludzi.
Osoby, które korzystają z feromonów słyszą o 39,7% więcej komplementów w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie słyszysz komplementów od innych ludzi lub słyszysz je rzadko, dzięki feromonom możesz słyszeć je co najmniej od czasu do czasu, a być może nawet i bardzo często.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: komplement, komplementy, jak otrzymać komplementy, otrzymywać komplementy, być komplementowanym, być komplementowaną, częściej słyszeć komplementy,jak,co zrobić by,po co,dlaczego