PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Czy możesz stać się większym liderem, być w centrum, skuteczniej prowadzić grupę?

Któż z nas nie chciałby być postrzegany jako Lider? Feromony podkreślają i akcentują osobę je stosującą. Są więc świetnym dodatkiem dla liderów, managerów, osób, które zarządzają grupami. Dzięki nim możesz stać się osobą częściej zauważaną, docenianą i respektowaną. Specyficzne feromony sprawiają, że osoba je stosująca staje się bardziej dominująca, a tym samym ludzie ją otaczający bardziej posłuszni i ulegli. 984 badanym zadano pytanie:

"Czy dzięki feromonom zmieniło się Twoje odczucie bycia liderem, znajdowania się w centrum i prowadzenia grupy?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła swoje odczucie bycia liderem, znajdowania się w centrum i prowadzenia grupy BEZ i PODCZAS korzystania z feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany twierdził, że "Dobrze" (5 pkt) prowadzi grupę i wystarczająco podkreślona jest jego osobowość, a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, stwierdza, że przewodzi mu się grupę "Fenomenalnie!" (7 pkt), co stanowi poprawę jego skuteczności o 40%.Na poniższym wykresie przedstawiono odczucie bycia liderem, bycia w centrum i prowadzenia grupy 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (67,7%) stanowią osoby, które "Neutralnie" i "Dobrze" określają swój poziom przywództwa.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono odczucie bycia liderem, znajdowania się w centrum i prowadzenia grupy 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które określają poziom swojego przywództwa "Neutralnie" i gorzej.
Jednocześnie rosną grupy osób, które "Dobrze" oraz "Bardzo dobrze" określają swoje umiejętności przywódcze.

Większość osób, "Neutralnie" i "Dobrze" ocenia swoje umiejętności przywódcze. Dzięki feromonom 55,2% osób zauważa poprawę, w wyniku której ocenia swoje umiejętności przywódcze "Dobrze" (32,9%) i "Bardzo dobrze" (29,4%) lub wręcz "Fenomenalnie!" (9,5%), podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę ludzi (1,1%).

Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Tragicznie..." zmalała z 18 do 6 osób
Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Źle" zmalała z 67 do 25 osób
Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Nic szczególnego" zmalała z 129 do 49 osób
Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Neutralnie" zmalała z 347 do 197 osób
Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Dobrze" wzrosła z 319 do 324 osób
Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Bardzo dobrze" wzrosła z 93 do 289 osób
Ilość osób, które określają swoje umiejętności przywódcze "Fenomenalnie!" wzrosła z 11 do 94 osób

Postawa lidera:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."186 spadek o 62%
"Źle"6725 spadek o 62%
"Nic szczególnego"12949 spadek o 62%
"Neutralnie"347197 spadek o 43%
"Dobrze"319324 wzrost o 1%
"Bardzo dobrze"93289 wzrost o 210%
"Fenomenalnie!"1194 wzrost o 754%


Wpływ feromonów na zdolności przywódcze
Spośród osób, które stosowały feromony, 55,2% uważa, że produkty te zwiększają możliwości przywódcze. 42,1% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 2,7% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

55,2% osób uważa, że feromony zwiększają możliwości przywódcze


W jakim stopniu poprawiają się zdolności przywódcze?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że skuteczność przywódcza ulega poprawie o 41,2%.
Feromony zwiększają skuteczność przywódczą o 41%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają możliwości przywódcze, skuteczność prowadzenia grupy i bycia w centrum.

Dzięki feromonom 55,2% ludzi ma większe możliwości przywódcze.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 41,2% większą skuteczność przywódczą.Jak interpretować te wyniki?
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie znajdujesz się w centrum lub też chcesz znaczaco poprawić swoje możliwości przywódcze, feromony mogą znacznie pomóc podkreślić Twoją postawę lidera.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: lider, być liderem, jak być liderem, przedsiębiorca, postawa lidera, osobowość lidera, umiejętności przywódcze, umiejętności managera, cechy dobrego kierownika, cechy idealnego szefa, cechy przywódcy, kompetencja, kompetencje przywódcze, poziom przywództwa, przywództwo, prowadzenie grupy, liderowanie, być w centrum, być zauważonym, być docenionym, być autorytetem, skuteczność prowadzenia grupy,jak,co zrobić by,po co,dlaczego