PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Czy feromony mogą ułatwić rozwiązywanie trudnych spraw w bankach, urzędach, na uczelniach?

Feromony mogą być stosowane nie tylko podczas uwodzenia, ale również na co dzień, podczas załatwiania ważnych spraw w bankach, urzędach, czy na uczelniach. 984 osobom zadano pytanie:

"Czy feromony ułatwiły Tobie rozwiązywanie trudnych spraw w bankach, urzędach, czy też na uczelni?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła poziom trudności załatwiania ważnych spraw BEZ i PODCZAS korzystania z feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany twierdził, że "Źle" (2 pkt) załatwia mu się sprawy urzędowe, a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, stwierdza, że "Bardzo dobrze" (5 pkt) załatwia się wszystkie ważne sprawy, co stanowi poprawę o 150%.Na poniższym wykresie przedstawiono stopień trudności załatwiania ważnych spraw w bankach, urzędach, czy też na uczelni 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największe grupy (75,4%) stanowią osoby, którym najtrudniejsze sprawy załatwia się "Neutralnie" i "Dobrze".
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono stopień trudności załatwiania ważnych spraw w bankach, urzędach, czy też na uczelni 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, dla których załatwianie trudnych spraw w urzędach, szkole, w pracy jest czynnością "Neutralną".
Jednocześnie rosną grupy osób, którym trudne sprawy załatwia się "Dobrze" oraz "Bardzo dobrze".

Większości osób, trudne sprawy urzędowe załatwia się "Neutralnie" i "Dobrze". Dzięki feromonom 53,6% osób zauważa poprawę, w wyniku której ich odczucie zmienia się na "Dobrze" (39,5%) i "Bardzo dobrze" (34,9%) lub wręcz na "Fenomenalnie!" (8,4%), podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę ludzi (1,0%).

Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się "Tragicznie..." zmalała z 10 do 2 osób
Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się "Źle" zmalała z 28 do 4 osób
Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się na poziomie "Nic szczególnego" zmalała z 86 do 26 osób
Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się "Neutralnie" zmalała z 345 do 137 osób
Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się "Dobrze" zmalała z 397 do 389 osób
Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się "Bardzo dobrze" wzrosła z 108 do 343 osób
Ilość osób, którym trudne sprawy w urzędach, uczelniach, w pracy załatwia się "Fenomenalnie!" wzrosła z 10 do 83 osób

Stopień trudności załatwiania spraw urzędowych:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."102 spadek o 85%
"Źle"284 spadek o 85%
"Nic szczególnego"8626 spadek o 69%
"Neutralnie"345137 spadek o 60%
"Dobrze"397389 spadek o 2%
"Bardzo dobrze"108343 wzrost o 217%
"Fenomenalnie!"1083 wzrost o 730%


Wpływ feromonów na jakość załatwiania spraw urzędowych
Spośród osób, które stosowały feromony 53,6% uważa, że produkty te pozwalają na szybsze i bardziej skuteczne załatwienie spraw urzędowych. 45,4% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 1,0% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

53,6% osób uważa, że feromony pozwalają na szybsze i bardziej skuteczne załatwienie spraw urzędowych


W jakim stopniu poprawia się skuteczność załatwiania spraw urzędowych?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że skuteczność załatwiania trudnych spraw wzrasta o 37,6%.
Feromony zwiększają skuteczność załatwiania trudnych spraw urzędowych o 37,6%.WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają skuteczność załatwiania ważnych i trudnych spraw urzędowych.

Dzięki feromonom 53,6% ludzi szybciej i skuteczniej załatwia trudne sprawy w urzędach, na uczelni, w pracy.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 37,6% większą skuteczność w załatwianiu trudnych spraw urzędowych, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Jak interpretować te wyniki?
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś masz problemy z załatwianiem trudnych i ważnych spraw lub chcesz szybciej i skutecznej egzekwować swoje warunki, feromony mogą Ci w tym bardzo pomóc.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: trudne sprawy, bankowe, sprawy urzędowe, załatwianie spraw urzędowych, sprawa urzędowa, sprawy na uczelni, sprawy bankowe, załatwianie spraw, urzędowych, bankowych, na uczelni, skuteczność, jak ławiej załatwić sprawę urzędową, na uczelni, w banku,jak,co zrobić by,po co,dlaczego