PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Czy feromony mogą podnieść jakość seksu?

Feromony podczas seksu stymulują nabłonek węchowy oraz narząd VNO i wpływają na rozbudzenie żądzy oraz naturalnych instynktów obu kochanków. Seks wkracza w zupełnie nowy wymiar. 984 osobom zadano pytanie:

"Czy feromony mają wpływ na jakość seksu?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła jakość seksu BEZ i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie...",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany "Dobrze" (5 pkt) postrzegał swój seks, a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, stwierdza, że jest "Fenomenalnie!" (7 pkt), co stanowi zwiększenie jakości doznań obu kochanków o 40%.Na poniższym wykresie przedstawiono jakość seksu 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (39,3%) stanowią osoby, które określają jakość seksu na poziomie "Dobrze".
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono jakość seksu 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które określają jakość seksu na poziomie "Dobrze" i gorzej.
Jednocześnie wzrasta liczba osób, które określają jakość swojego seksu na poziomie "Bardzo dobrze" oraz "Fenomenalnie!".

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, "Dobrze" ocenia jakość swojego seksu oraz przyjemności jaką dają partnerowi. Dzięki feromonom 38,9% osób zauważa poprawę, w wyniku której jakość ich seksu osiąga poziom "Bardzo dobrze" (37,0%) i wręcz "Fenomenalnie!" (15%), podczas gdy wcześniej stanowili niewielką grupę ludzi (4,7%).

Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Tragicznie..." zmalała z 36 do 24 osób
Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Źle" zmalała z 10 do 6 osób
Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Nic szczególnego" zmalała z 75 do 44 osób
Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Neutralnie" zmalała z 203 do 128 osób
Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Dobrze" zmalała z 387 do 270 osób
Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Bardzo dobrze" wzrosła z 227 do 364 osób
Ilość osób, które oceniają, że z ich seksem jest "Fenomenalnie!" wzrosła z 46 do 148 osób

Jakość seksu:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie..."3624 spadek o 40%
"Źle"106 spadek o 40%
"Nic szczególnego"7544 spadek o 41%
"Neutralnie"203128 spadek o 36%
"Dobrze"387270 spadek o 30%
"Bardzo dobrze"227364 wzrost o 60%
"Fenomenalnie!"46148 wzrost o 221%


Wpływ feromonów na jakość seksu
Spośród osób, które stosowały feromony 38,9% uważa, że produkty te podnoszą jakość seksu. 58,3% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 2,7% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony poprawiają jakość seksu blisko 39% osób


W jakim stopniu poprawia się jakość seksu?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że jakość seksu dzięki feromonom wzrasta o 34,4%.
Feromony podnoszą jakość seksu o 34%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób podnoszą jakość seksu i tym samym stopień zadowolenia partnera.

Dzięki feromonom 38,9% ludzi doświadcza seksu o wyższej jakości.
Osoby, które korzystają z feromonów przeżywają o 34,4% lepszy seks, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Jak interpretować te wyniki?
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś uważasz, że Twój seks jest w porządku i dajesz partnerowi wystarczającą przyjemność, feromony mogą Cię zaskoczyć i znacząco podnieść jakość seksu oraz przyjemności jaką dajesz swojemu partnerowi lub partnerce.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: jakość seksu, żądza, żar, pożądanie, namiętność, jak poprawić jakość seksu, namiętny seks, zwierzęcy seks, podnieść jakość seksu, jak poprawić seks, wyższa jakość seksu, seks na wyższym poziomie, głębszy seks, lepszy seks, seks bez zahamowań, rozbudzenie żądzy, rozbudzenie namiętności, rozpalenie, instynkt, instynkty, więcej przyjemności z seksu, rozpalić zmysły, ogień w związku,jak,co zrobić by,po co,dlaczego