PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

W jakim stopniu feromony zwiększą ilość Twoich sytuacji intymnych?

Działanie feromonów związane jest ze sferą seksualności człowieka. Dlatego też 984 osobom zadano pytanie:

"Czy feromony zwiększyły ilość przeżywanych przez Ciebie sytuacji intymnych?"

Sytuacją intymną określana jest tutaj interakcja seksualna z drugą osobą.

Każda z 984 ankietowanych osób określiła ilość sytuacji intymnych PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "W ogóle...",
2 pkt. - "Prawie nigdy",
3 pkt. - "Rzadko",
4 pkt. - "Od czasu do czasu",
5 pkt. - "Często",
6 pkt. - "Bardzo często",
7 pkt. - "Non stop!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany "Rzadko" (3 pkt) doświadczał intymnych sytuacji, a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, doświadcza ich "Często" (5 pkt), co stanowi zwiększenie ich ilości o 66%.Na poniższym wykresie przedstawiono ilość sytuacji intymnych 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (40,2%) stanowią osoby, które "Od czasu do czasu" doświadczają interakcji seksualnych.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono ilość sytuacji intymnych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które doświadczają interakcji seksualnych "Od czasu do czasu" i rzadziej.
Jednocześnie zwiększaja się grupy osób, które doświadczają interakcji "Często" oraz "Bardzo często".

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, doświadcza sytuacji intymnych "Od czasu do czasu". Dzięki feromonom 46,2% osób zauważa poprawę, jaką jest zwiększenie ilości interakcji seksualnych na "Bardzo często" (31,5%).

Ilość osób, które "W ogóle..." nie doświadczały sytuacji intymnych zmalała z 44 do 30 osób
Ilość osób, które "Prawie nigdy" nie doświadczały sytuacji intymnych zmalała z 38 do 20 osób
Ilość osób, które doświadczały sytuacji intymnych "Rzadko" zmalała z 180 do 86 osób
Ilość osób, które doświadczały sytuacji intymnych "Od czasu do czasu" zmalała z 396 do 256 osób
Ilość osób, które doświadczały sytuacji intymnych "Często" wzrosła z 255 do 354 osób
Ilość osób, które doświadczały sytuacji intymnych "Bardzo często" wzrosła z 60 do 206 osób
Ilość osób, które doświadczały sytuacji intymnych "Non stop!" wzrosła z 11 do 32 osób

Ilość sytuacji intymnych:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"W ogóle..."4430 spadek o 47%
"Prawie nigdy"3820 spadek o 47%
"Rzadko"18086 spadek o 52%
"Od czasu do czasu"396256 spadek o 35%
"Często"255354 wzrost o 38%
"Bardzo często"60206 wzrost o 243%
"Non stop!"1132 wzrost o 190%


Wpływ feromonów na ilość sytuacji intymnych
Spośród osób, które stosowały feromony 46,2% uważa, że produkty te zwiększają ilość sytuacji intymnych. 50,2% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 3,6% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają ilość sytuacji intymnych u 46% osób


W jakim stopniu wzrasta ilość intymnych interakcji?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że ilość kontaktów seksualnych dzięki feromonom wzrasta o 40,3%.
Feromony zwiększają ilość interakcji seksualnych o 40%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają ilość interakcji seksualnych.

Dzięki feromonom 46,2% ludzi doświadcza więcej sytuacji intymnych.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 40,3% więcej interakcji seksualnych, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Jak interpretować te wyniki?
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie doświadczasz zbyt wielu sytuacji intymnych, dzięki feromonom możesz doświadczać ich często, a nawet bardzo często.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: sytuacje intymne, ilość sytuacji intymnych, jak zwiększyć ilość sytuacji intymnych, ilość seksu, jak zwiększyć ilość seksu, interakcja seksualna, kontakty seksualne, ilość kontaktów seksualnych, ilość interakcji seksualnych, jak poprawić seks, więcej seksu, zwiększyć częstotliwość seksu,jak,co zrobić by,po co,dlaczego