PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Czy feromony mają wpływ na ilość myśli erotycznych?

Feromony są w dużym stopniu związane ze sferą seksualności człowieka. 984 osobom zadano pytanie:

"Czy feromony wpływają na ilość myśli erotycznych?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła ilość myśli erotycznych PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "W ogóle...",
2 pkt. - "Prawie nigdy",
3 pkt. - "Rzadko",
4 pkt. - "Od czasu do czasu",
5 pkt. - "Często",
6 pkt. - "Bardzo często",
7 pkt. - "Non stop!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany "Rzadko" (3 pkt) miewał myśli erotyczne, a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, miewa je "Często" (5 pkt), co stanowi zwiększenie ich ilości o 66%.Na poniższym wykresie przedstawiono ilość myśli erotycznych 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (38,5%) stanowią osoby, które "Często" miewają myśli erotyczne.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono ilość myśli erotycznych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które miewają myśli erotyczne "Od czasu do czasu".
Jednocześnie rośnie grupa osób, które miewają myśli erotyczne "Bardzo często".

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, miewa myśli erotyczne "Od czasu do czasu" oraz "Często". Dzięki feromonom 37,8% osób zauważa poprawę, jaką jest zwiększenie ilości myśli erotycznych na "Bardzo często " (31,5%).

Ilość osób, które "W ogóle..." nie miewały myśli erotycznych zmalała z 2 do 1 osób
Ilość osób, które miewały myśli erotyczne "Prawie nigdy" zmalała z 11 do 5 osób
Ilość osób, które miewały myśli erotyczne "Rzadko" zmalała z 60 do 29 osób
Ilość osób, które miewały myśli erotyczne "Od czasu do czasu" zmalała z 316 do 176 osób
Ilość osób, które miewały myśli erotyczne "Często" zmalała z 376 do 340 osób
Ilość osób, które miewały myśli erotyczne "Bardzo często" wzrosła z 148 do 310 osób
Ilość osób, które miewały myśli erotyczne "Non stop!" wzrosła z 71 do 123 osób

Ilość myśli erotycznych:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"W ogóle..."21 spadek o 54%
"Prawie nigdy"115 spadek o 54%
"Rzadko"6029 spadek o 51%
"Od czasu do czasu"316176 spadek o 44%
"Często"376340 spadek o 9%
"Bardzo często"148310 wzrost o 109%
"Non stop!"71123 wzrost o 73%


Wpływ feromonów na ilość myśli erotycznych
Spośród osób, które stosowały feromony 37,8% uważa, że produkty te zwiększaja ilość myśli erotycznych. 60,0% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 2,2% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Feromony zwiększają ilość myśli erotycznych u 37% osób


W jakim stopniu wzrasta ilość myśli erotycznych?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że ilość myśli erotycznych dzięki feromonom wzrasta o 32,6%.
Dzięki feromonom ilość myśli erotycznych wzrasta o 32,6%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób zwiększają ilość myśli erotycznych.

Dzięki feromonom 37,8% osób odczuwa większą ilość myśli erotycznych.
Osoby, które korzystają z feromonów mają o 32,6% więcej myśli erotycznych, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: myśl erotyczna, myśli erotyczne, ilość myśli erotycznych, myśli o seksie, myślenie o seksie, jak sprawić by,jak,co zrobić by,po co,dlaczego