PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Czy feromony mają wpływ na odczucie podniecenia seksualnego?

Feromony w dużym stopniu są związane ze sferą seksualności człowieka. Wpływają na intensywność doznań oraz częstotliwość odczuwania podniecenia seksualnego. Dlatego też 984 osobom zadano pytanie:

"Czy dzięki feromonom zmieniło się Twoje odczucie podniecenia seksualnego?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła intensywność podniecenia seksualnego PRZED i PODCZAS stosowania feromonów. Ankietowany w obu przypadkach mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "W ogóle...",
2 pkt. - "Prawie nigdy",
3 pkt. - "Rzadko",
4 pkt. - "Od czasu do czasu",
5 pkt. - "Często",
6 pkt. - "Bardzo często",
7 pkt. - "Non stop!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany określał częstotliwość odczucia podniecenia - "Prawie nigdy" (2 pkt), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył, że odczuwa podniecenie "Często" (5 pkt), co stanowi poprawę jego odczuć o 150%.Na poniższym wykresie przedstawiono częstotliwość odczuwania podniecenia seksualnego 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, przed zakupem feromonów największą grupę (42,2%) stanowią osoby, które "Często" odczuwają podniecenie seksualne.
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A co się dzieje, gdy ludzie decydują się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono częstotliwość odczuwania podniecenia seksualnego 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:Należy zauważyć, że dzięki feromonom spada ilość osób, które "Od czasu do czasu" odczuwają podniecenie.
Jednocześnie rośnie grupa osób, które zaczynają odczuwać podniecenie "Bardzo często".

Większość osób, które jeszcze nie stosowały feromonów, "Często" odczuwa podniecenie. Dzięki feromonom 44,9% osób zauważa poprawę, jaką jest zwiększenie częstości odczuwania podniecenia na "Bardzo często " (34,2%).

Ilość osób, które "W ogóle..." nie odczuwały podniecenia zmalała z 9 do 3 osób
Ilość osób, które odczuwały podniecenie "Prawie nigdy" zmalała z 15 do 2 osób
Ilość osób, które odczuwały podniecenie "Rzadko" zmalała z 54 do 28 osób
Ilość osób, które odczuwały podniecenie "Od czasu do czasu" zmalała z 296 do 152 osób
Ilość osób, które odczuwały podniecenie "Często" zmalała z 415 do 341 osób
Ilość osób, które odczuwały podniecenie "Bardzo często" wzrosła z 151 do 337 osób
Ilość osób, które odczuwały podniecenie "Non stop!" wzrosła z 44 do 121 osób

Częstość odczuwania podniecenia:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"W ogóle..."93 spadek o 86%
"Prawie nigdy"152 spadek o 86%
"Rzadko"5428 spadek o 48%
"Od czasu do czasu"296152 spadek o 48%
"Często"415341 spadek o 17%
"Bardzo często"151337 wzrost o 123%
"Non stop!"44121 wzrost o 175%


Wpływ feromonów na intensywność i częstotliwość odczuwania podniecenia
Spośród osób, które stosowały feromony 44,9% uważa, że produkty te zwiększaja podniecenie i intensywność doznań seksualnych. 53,3% osób stwierdziło, że nie zauważyło różnicy, a 1,8% badanych uznało, że zauważyło pogorszenie.

Blisko 45% osób odczuwa zwiększone podniecenie i intensywność doznań seksualnych


W jakim stopniu wzrasta podniecenie?
Należy pamiętać, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w efektach działania feromonów. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że częstość i intensywność doznań seksualnych dzięki feromonom jest poprawiana aż o 32,0%.
Feromony zwiększają intensywność doznań o 32%WNIOSKI:

Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób poprawiają doznania seksualne.

Dzięki feromonom 44,9% osób odczuwa poprawę doznań i odczuć seksualnych.
Osoby, które korzystają z feromonów uzyskują o 32,0%wzrost satysfakcji seksualnej, w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś nie jesteś w pełni zadowolony lub zadowolona z własnych doświadczeń seksualnych lub chcesz wznieść seks na najwyższy możliwy poziom, feromony mogą okazać się niezastąpione.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: libido, podniecenie, podniecenie seksualne, wzrost podniecenia, poprawić podniecenie, podnieść podniecenie, zwiększyć podniecenie, stan podniecenia, coś na podniecenie, spospoby na podniecenie, szybkie podniecenie, jak podniecić, jak podniecać, jak zadowolić mężczyznę, jak zadowolić kobietę, jak pieścić kobietę, jak go zaskoczyć, jak pieścić dziewczynę, jak go podniecić, jak podniecić chłopaka, jak podniecić dziewczynę, jak zostać boginią seksu, jak zostać bogiem seksu, intensywność doznań, seksualność, kobiety, mężczyzny, doznania seksualne, lepszy seks, wyższy poziom seksu, jakość seksu,jak,co zrobić by,po co,dlaczego