PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Skuteczności Feromonów

Jak dzięki feromonom wzrośnie Twoja atrakcyjność?

Oto pytanie zadane 984 ankietowanym:

"Jaką odczuwasz różnicę we własnej atrakcyjności od czasu kiedy stosujesz feromony?"

Każda z 984 ankietowanych osób określiła poziom swojej atrakcyjności PRZED i PO zastosowaniu feromonów. Atrakcyjność w tym przypadku należy traktować zarówno, jako ocenę samego siebie ("dzięki feromonom czuję się bardziej atrakcyjnie"), jak i postrzeganie swojej osoby przez innych ludzi ("ludzie dają mi wyraźne sygnały, że jestem atrakcyjny/a"). Ankietowany, określając w obu przypadkach swoją atrakcyjność, mógł wybrać jedną z siedmiu odpowiedzi:

1 pkt. - "Tragicznie",
2 pkt. - "Źle",
3 pkt. - "Nic szczególnego",
4 pkt. - "Neutralnie",
5 pkt. - "Dobrze",
6 pkt. - "Bardzo dobrze",
7 pkt. - "Fenomenalnie!".

Przykład: Przed zakupem feromonów ankietowany mógł oceniać się na 3 pkt (postrzegał własną atrakcyjność, jako "Nic szczególnego"), a od czasu, kiedy zaczął stosować feromony, zauważył zmianę w postrzeganiu swojej atrakcyjności przez innych ludzi i teraz ocenia się na 6 pkt. (określa swoją atrakcyjność na poziomie "Bardzo dobrze"). Stanowi to zmianę oceny atrakcyjności z 3 pkt. na 6 pkt., a więc poprawę postrzegania własnej atrakcyjności o 100%.Na poniższym wykresie przedstawiono atrakcyjność 984 osób, które jeszcze NIE stosowały feromonów:
Jak widać, najwięcej osób przed zakupem feromonów postrzega się "Neutralnie" (316 osób) i "Dobrze" (370 osób).
Naprowadź kursor na wybrany słupek, aby odczytać ilość osób danej grupy.

A jak postrzegają się ludzie, którzy zdecydowali się stosować feromony?
Na poniższym wykresie przedstawiono poziom atrakcyjności tych samych 984 osób, gdy już STOSUJĄ feromony:


Ilość osób, które postrzegały się negatywnie drastycznie spadła.
Jednocześnie ilość osób, które zaczęły postrzegać się bardzo dobrze uległa radykalnemu zwiększeniu.

Większość osób, które jeszcze nie stosuje feromonów postrzega się "Neutralnie" lub "Dobrze" (69,7%). Dzięki feromonom prawie wszyscy ludzie zmieniają zdanie (81,2%) i zaczynają postrzegać się "Dobrze" i "Bardzo dobrze", a część z nich (5,9%) wręcz zaczyna postrzegać się "Fenomenalnie!", podczas gdy wcześniej stanowili niezauważalną grupę (0,6%).

Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Tragiczną" zmalała z 16 osób do zera
Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Złą" zmalała z 37 do 8 osób
Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Nic szczególnego" zmalała z 174 do 30 osób
Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Neutralną" zmalała z 316 do 89 osób
Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Dobrą" nie zmieniła się
Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Bardzo dobrą" wzrosła z 65 do 429 osób
Ilość osób, które uznawały swoją atrakcyjność za "Fenomenalną" wzrosła z 6 do 58 osób

Stopień atrakcyjności:Bez feromonów:Z feromonami:Rezultat:
"Tragicznie"160 CAŁKOWITA REDUKCJA
"Źle"378 spadek o 78%
"Nic szczególnego"17430 spadek o 83%
"Naturalnie"31689 spadek o 72%
"Dobrze"370370brak zmian
"Bardzo dobrze"65429 wzrost o 560%
"Fenomenalnie!"658 wzrost o 867%


Wpływ feromonów na atrakcyjność ludzi
Spośród osób, które stosowały feromony aż 74,9% uważa, że produkty te zwiększyły ich atrakcyjność. 23,5% osób stwierdziło, że nie zauważyło dużej różnicy, a 1,6% osób uznało, że zauważyło pogorszenie.W jakim stopniu wzrasta atrakcyjność?
Należy mieć na uwadze, że niektóre osoby dostrzegają mniejszą, a niektóre większą różnicę w swojej atrakcyjności. Pomimo uśrednienia wyników można zaobserwować, że atrakcyjność ludzi stosujących feromony wzrasta o 38,9%.WNIOSKI:

Stosowanie feromonów ma duży wpływ na ocenę własnej osoby i ocenę naszej atrakcyjności przez innych.
Według samych stosujących, feromony w widoczny sposób poprawiają atrakcyjność. Dzięki feromonom ludzie postrzegani są nieporównywalnie lepiej.

Feromony zwiększają atrakcyjność 74,9% ludzi.
Osoby, które korzystają z feromonów są o 38,9% bardziej atrakcyjne w porównaniu z osobami, które z feromonów nie korzystają.Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, możesz oczekiwać, że jeśli dziś postrzegasz się neutralnie lub negatywnie, dzięki feromonom możesz być postrzegany/a co najmniej dobrze, a być może nawet fenomenalnie.


« wróć do listy pytań lub przejdź do sklepu »

Tagi: atrakcyjność, wzrost atrakcyjności, jak być atrakcyjnym, jak stać się atrakcyjnym, jak stać się atrakcyjną, jak poprawić obraz siebie, postrzeganie siebie, obraz własnej osoby, lepiej postrzegać, być atrakcyjnym, super atrkacyjność,jak,co zrobić by,po co,dlaczego