PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wpływ stanu reprodukcyjnego na wrażliwość węchową wskazuje na swoistość zapachu
Lundstrom JN, McClintock MK, Olsson MJ., Department of Psychology, Uppsala University, Box 1225, SE-75142 Uppsala, Sweden. johan.lundstrom@psyk.uu.se
Abstrakt
Poprzednie badania cyklu rozrodczego oraz wrażliwości węchowej wśród kobiet nie porównywały bezpośrednio progów węchowych zapachów socjalnych i środowiskowych. Tutaj, stosując metodę schodkową, korzystaliśmy z kolejnych roztworów, aby ustalić progi węchowe Androstadienonu - zapachu społecznego wytwarzanego przez mężczyzn, róży - zapachu środkowiskowego będącego źródłem pierwiastków śladowych niezbędnych dla pomyślnej implantacji, rozwoju prenatalnego oraz zdrowia matki.
Płodne kobiety były bardziej wrażliwe na zapachy społeczne (Androstadienon), niż środowiskowe, podczas gdy kobiety, które stosowały pigułki antykoncepcyjne, wywołujące hormonalny stan niepłodności zbliżony do wczesnego etapu ciąży, były bardziej wrażliwe na zapachy środowiskowe (róża).
To wstępne badanie ustanawia grunt do dalszych prac nad interakcjami między stanami hormonalnymi oraz wrażliwością na specyficzne zapachy związane z reprodukcją.
Źródło: Effects of reproductive state on olfactory sensitivity suggest odor specificity
Data publikacji: 01.07.2005r.
« Powrót do pozostałych badań