PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Chemosensoryczna percepcja cech płciowych jest mediowana przez dwa ludzkie związki w sposób zależny od płci
Wen Zhouemail, Xiaoying Yang, Kepu Chen, Peng Cai, Sheng He, Yi Jiang1
1 Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing
Abstrakt
Najważniejsze wnioski:
  • Ludzki związek Androstadienon przekazuje komunikat na temat cech męskich kobietom oraz mężczyznom o orientacji homoseksualnej
  • Ludzki związek Estratetraenol przekazuje mężczyznom komunikat na temat cech żeńskich
  • Działanie to odbywa bez udziału świadomości
  • Ludzkie postrzeganie płci opiera się na odbiorze przez podświadomość biologicznych bodźców chemosensorycznych
Podsumowanie
Najnowsze badania sugerują istnienie ludzkich feromonów płciowych, z których szczególne zainteresowanie budzą dwa: Androstadienon (androsta-4,16,-dien-3-one) i Estratetraenol (estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol). Celem prezentowanej pracy jest próba wyjaśnienia roli wymienionych powyżej związków jako feromonów płciowych przez zbadanie, czy wpływ tych hormonów na percepcję informacji dotyczących płci jest różny u kobiet i u mężczyzn. Za pomocą prezentacji złożonych z dynamicznych punktów świetlnych, przedstawiających sposób chodzenia osób, których płeć została cyfrowo zmodyfikowana z męskiej na żeńską [1, 2], wykazaliśmy, że ekspozycja drogą wziewną na Androstadienon powoduje, że heteroseksualne kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, postrzegają chód jako bardziej męski. Natomiast ekspozycja drogą wziewną na Estratetraenol powoduje, że heteroseksualni mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, postrzegają prezentowany chód jako bardziej kobiecy. Sposób reagowania homoseksualnych mężczyzn jest zbliżony do sposobu reagowania heteroseksualnych kobiet, podczas gdy reakcje biseksualnych i homoseksualnych kobiet mieszczą się pomiędzy reakcjami charakterystycznymi dla heteroseksualnych mężczyzn i kobiet. Efekty te występują, pomimo że bodźce węchowe nie są wyraźnie rozróżnialne. Wyniki te po raz pierwszy dostarczają bezpośrednich dowodów, iż obydwa związki przekazują przeciwne komunikaty o odmiennej skuteczności u obu płci, zależnie od orientacji seksualnej badanej osoby. Ponadto wyniki te wskazują, że percepcja wzrokowa cech płciowych przez ludzi opiera się na odbiorze przez podświadomość biologicznych sygnałów chemosensorycznych. To mechanizm, którego dotychczas nie opisano.


Animacja prezentowana badanym:Źródło: Chemosensory Communication of Gender through Two Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner
Data publikacji: 19.05.2014r.


Komentarz Feromony.pl:
Jedno z najważniejszych badań nad ludzkimi feromonami. Badanie to udowadnia, że osoby, które wdychają feromony odbierają płeć przeciwną w odmienny sposób. Kobieta poddana męskim feromonom wyżej ocenia atrakcyjność mężczyzn. Mężczyzna poddany kobiecym feromonom wyżej ocenia atrakcyjność kobiet. Mężczyzna, który stosuje feromony postrzegany jest jako bardziej MĘSKI. Kobieta, która stosuje feromony postrzegana jest jako bardziej KOBIECA. Ponadto zauważono, że atrakcyjność fizyczna (odbierana przez zmysł wzroku) jest modyfikowana zmysłem węchu. A więc - to, czy kobieta lub mężczyzna, którego spotykamy na ulicy, nam się podoba, zależy nie tylko od jego wyglądu, ale również i jego feromonów.


« Powrót do pozostałych badań