PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Różnice płciowe w postrzeganiu wewnątrzgatunkowych chemosensorycznych sygnałów alarmowych u ludzi
Anca R. Radulescu1, Lilianne R. Mujica-Parodi2
1 Department of Mathematics, University of Colorado, Boulder, Colorado, United States of America 2 Department of Biomedical Engineering, Stony Brook University, Stony Brook, New York, United States of America
Abstrakt
Już wcześniej ustalono, że w sytuacji zagrożenia zwierzęta używają feromonów alarmowych, aby komunikować niebezpieczeństwo. Istnieje coraz więcej dowodów na istnienie analogicznych chemosensorycznych sygnałów "stresu" wśród ludzi. Na potrzeby tego badania zebraliśmy i wyizolowaliśmy ekstrakt z próbek potu wydzielonego przez "dawców" w sytuacjach alarmowych i podczas ćwiczeń fizycznych, następnie pogrupowaliśmy próbki i przedstawiliśmy je 16 niepowiązanym osobom ("detektorom"), które poddano badaniu funkcjonalnym magnetycznym rezonansem jądrowym (fMRI). Na badanie fMRI składały się cztery rundy stymulacyjne, przy czym każda kombinacja formy bodźca i płci "dawcy" reprezentowana była cztery razy. Ponieważ bodźce węchowe nie wykazują standardowej hemodynamicznej reakcji, zastosowaliśmy podejście bezmodelowe. Przeprowadziliśmy minimalne wstępne przetwarzanie i pracowaliśmy bezpośrednio z szeregami czasowymi obliczanymi według modelu blokowego średniej oraz szacunkami funkcji schodkowej. Okazało się, że pot wydzielany przez mężczyzn w stresujących sytuacjach wywoływał stosunkowo silne reakcje emocjonalne u przedstawicieli ("detektorów") obu płci, natomiast pot wydzielany przez kobiety w stresujących sytuacjach wywoływał znacznie silniejsze pobudzenie u kobiet niż u mężczyzn "detektorów". Nasze testy statystyczne powiązały to zróżnicowanie płciowe z prawym ciałem migdałowatym (najsilniejsze w jądrach powierzchniowych). Porównując reakcje opuszki węchowej na działanie odpowiednich bodźców, nie stwierdziliśmy istotnych różnic pomiędzy męskimi i żeńskimi "detektorami". Niniejsze wyniki badań rezonansowych uzupełniają istniejące dowody behawioralne poprzez określenie, czy różnice płciowe w reagowaniu na chemosensoryczne sygnały alarmowe są inicjowane na poziomie percepcyjnym czy emocjonalnym. Ponieważ nie stwierdziliśmy występowania istotnych różnic w opuszce węchowej (głównym miejscu przetwarzania sygnałów chemosensorycznych / feromonów u ssaków), możemy wnioskować, że zróżnicowane reagowanie na kobiecy strach prawdopodobnie wynika z przetwarzania znaczenia, a nie siły, chemosensorycznych sygnałów (feromonów) każdej z płci.
Źródło: Human Gender Differences in the Perception of Conspecific Alarm Chemosensory Cues
Data publikacji: 24.07.2013r.


Komentarz Feromony.pl:
W tym badaniu pobrano pot zestresowanych osób (skoczkowie spadochronowi) oraz pot pobrany w sytuacji niestresowej (biegający na bieżni), który następnie wdychali badani. Okazało się, że osoby wdychające pot zestresowanych skoczków same stały się zestresowane. Nie zauważono tego u osób wdychających pot osób ćwiczących na bieżni. Okazuje się, że nasz pot informuje innych o naszym aktualnym stanie emocjonalnym. Ludzie, podobnie jak zwierzęta, używają feromonów alarmowych, aby przekazać informację o zagrożeniu.


« Powrót do pozostałych badań