PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Oksytocyna zmienia dystans między mężczyznami i kobietami
Dirk Scheele, Nadine Striepens, Onur Güntürkün, Sandra Deutschländer, Wolfgang Maier, Keith M. Kendrick, René Hurlemann
Abstrakt
Wśród ludzi wzajemny pociąg seksualny oraz następujące po nim stworzenie monogamicznych relacji jest w znacznym stopniu warunkowane poprzez silne wrażenia odnoszone podczas pierwszych kontaktów. Prospołeczny, cykliczny hormon peptydowy, oksytocyna (w skrócie OXT), został wskazany jako główny czynnik ułatwiający zarówno wywołanie wzajemnego zainteresowania sobą potencjalnych partnerów, jak i powstawanie więzi rodzicielskich. Pozostaje jednak niejasne, czy oksytocyna przyczynia się do utrzymania monogamicznej więzi między partnerami już po jej stworzeniu. W tej randomizowanej próbie z użyciem placebo dostarczamy pierwszych behawioralnych dowodów na to, że podanie donosowe oksytocyny skłania mężczyzn będących w monogamicznych związkach (w przeciwieństwie do wolnych mężczyzn), do utrzymywania znacznie większego dystansu (około 10-15 cm) od atrakcyjnej kobiety podczas pierwszego z nią spotkania. Owo unikanie bliskości miało miejsce w obecności kobiet pełniących rolę eksperymentatorek w badaniu, ale nie w obecności mężczyzn pełniących rolę eksperymentatorów w badaniu oraz było niezależne od kierunku wzroku, jak i od tego, czy kobieca eksperymentatorka czy też mężczyzna poddawany badaniu poruszali się. Następnie potwierdziliśmy to nieoczekiwane odkrycie, stosując zadanie typu ?zbliżenie/unik? oparte o analizę fotografii, które ponownie wykazało, że oksytocyna stymulowała zachowanie wyłącznie mężczyzn pozostających w monogamicznych związkach ? podchodzili oni wolniej do zdjęć atrakcyjnych kobiet. Co istotne, te zmiany nie mogą być przypisane właściwościom oksytocyny do modyfikowania nastawienia monogamicznych mężczyzn do atrakcyjnych kobiet, ani ich oceny zdjęć kobiet, ani też ich podniecenia wywołanego zdjęciami kobiet. Podsumowując, nasze wyniki sugerują nie tylko to, że oksytocyna jest wydzielana w związkach monogamicznych, ale również, że OXT może pomagać w utrzymaniu związku monogamicznego, gdyż powstrzymuje ona mężczyzn od utrzymywania bliskiego kontaktu fizycznego z innymi kobietami podczas spotkań towarzyskich i tym samym sygnalizowania im swojego zainteresowania nimi. W ten oto sposób oksytocyna może umacniać wierność w monogamicznych związkach ludzkich.
Źródło: Oxytocin Modulates Social Distance between Males and Females
Data publikacji: 11.05.2013r.


Komentarz Feromony.pl:
To pierwsze badanie, które pokazuje, że Oksytocyna pogłębia i umacnia więź w związku między kobietą a mężczyzną, zmneijsza zainteresowanie mężczyzny innymi kobietami poza własnym związkiem.


« Powrót do pozostałych badań