PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Ludzkie feromony wpływają na zachowania ludzi
James V Kohl 1, Linda C Kelahan2, Heather Hoffmann 2
1 Stone Independent Research, Inc. Phoenix , NY , USA, 2 Knox College/Psychology Galesberg , IL , USA
Abstrakt
Androsteron, zastosowany w tym badaniu, ma zapach świeżego potu. Stanowi on indywidualną, charakterystyczną dla mężczyzn oraz w pewnym zakresie dla innych ssaków z rzędu naczelnych, część składową kompozycji pachowych wydzielin chemicznych, zawierających androstenol, który wpływa zarówno na poziom hormonu luteinizującego (LH), jak i na nastrój kobiet. LH to hormonalny miernik zależnej od diety dojrzałości płciowej i płodności, który jest stymulowany feromonami ssaków. Paradygmaty powstawania odruchów warunkowych u ssaków sugerują, że androstenol wywołuje reakcje hormonalne u samic, co można automatycznie powiązać z wpływem androsteronu na zmianę zachowań kobiet.

Przeanalizowaliśmy poszczególne piętnastominutowe nagrania video, przedstawiające interakcje czternastu kobiet w płodnej fazie cyklu (ze szczytowym stężeniem LH) podczas wykonywania zadania grupowego. Męski uczestnik badania spryskany był na przemian dwiema substancjami: standaryzowaną mieszaniną androstenolu i androsteronu rozcieńczoną w glikolu propylenowym lub samym rozcieńczalnikiem - o zapachu drzewa sandałowego, aby nie był świadomy wyboru substancji.

Kobiety częściej nawiązywały kontakt wzrokowy z mężczyzną, gdy temu zaaplikowano mieszaninę (t(12) = 3.43, p= .01; IRR: r = .964, p = .01), w porównaniu do sytuacji, gdy aplikowano jedynie rozcieńczalnik. Kobiety śmiały się częściej (t(12) = 5.20, p<.01; IRR: r = .8.10, p = .01), a następnie oceniały, że mężczyzna pociągał je bardziej (t(12) = 2.786, p = .016).

Wyniki naszych badań łączą znany już wpływ androstenolu na LH i nastrój z prawdopodobnym wpływem androsteronu na zmianę zachowań. Wyniki te są również odpowiedzią na przeciwstawne opinie i włączają kobiety do eusocjalnego modelu owada, obrazującego epigenetyczne skutki diety i działania feromonów na modyfikowaną hormonalnie ekspresję genów podczas rozwoju behawioralnego.

Nasza mieszanina wyróżnia charakterystyczne dla gatunku ludzkiego feromony, ich epigenetyczny wpływ na fizjologię i zachowanie. Wyniki naszych badań są spójne z potwierdzonym, niezmiennym, znanym od dziesiątek lat i odnoszącym się do wszystkich gatunków pojęciem feromonów.
Źródło: Human pheromones influence human behavior
Data publikacji: 06.03.2013r.


Komentarz Feromony.pl:
To badanie ostatecznie udowadnia jak duży wpływ ma stosowanie feromonów syntetycznych przez mężczyznę na zachowania kobiety, która je wdycha.
Gdy mężczyzna stosuje feromony, kobieta częściej częściej się uśmiecha, nawiązuje kontakt wzrokowy i stwierdza, że mężczyzna pociąga ją bardziej.


« Powrót do pozostałych badań