PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Feromonalny wpływ na zachowania socjo-seksualne u kobiet w okresie pomenopauzalnym
Friebely J, Rako S., Harvard University, Brigham and Women's Hospital, 221 Longwood Ave., Boston, MA 02115, USA. jfriebely@harvard.edu
Abstrakt
Aby ocenić czy domniemany ludzki feromon seksualny zwiększa ilość zachowań socjo-seksualnych u kobiet pomenopauzalnych, zbadaliśmy formułę syntetyzowaną chemicznie według badań nad wydzielinami pachowymi, aktywnych, płodnych heteroseksualnych kobiet, która była niedawno testowana na młodych kobietach. Partycypantkami (n = 44, średnia wieku = 57) były kobiety po okresie menopauzy, które zgłosiły się do badań metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej poprzez placebo, których celem było przetestowanie bezwonnego feromonu, dodanego to ulubionego zapachu, aby sprawdzić, czy może on wpływać na życie seksualne.

Podczas eksperymentalnego okresu 6 tygodni, istotnie większa ilość uczestniczek, które stosowały formułę feromonową (40,9%) w porównaniu do placebo (13,6%) zauważyła zwiększenie ponad swoją tygodniową średnią ilość pieszczot, pocałunków, uczucia (p = .02). Więcej kobiet stosujących feromony (68,2%), w porównaniu do placebo (40,9%), zanotowało wzrost w co najmniej jednym z czterech socjo-seksualnych zachowań intymnych (p = .04). Motywacja seksualna wyrażona poprzez masturbację nie zwiększyła się wśród używających feromony.

Rezultaty te sugerują, że formuła feromonowa stosowana wraz z perfumami przez okres 6 tygodni posiada właściwości atraktanta seksualnego dla kobiet po okresie menopauzy.
Źródło: Pheromonal influences on sociosexual behavior in postmenopausal women.
Data publikacji: 01.11.2004r.


Komentarz Feromony.pl:
Kobiety po menopauzie, które stosują feromony stają się równie aktywne seksualnie, jak kobiety przed menopauzą.


« Powrót do pozostałych badań