PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Progi wyczuwalności Androstadienonu u dojrzewającej młodzieży
Hummel T, Krone F, Lundstrom JN, Bartsch O., Smell and Taste Clinic, Department of Otorhinolaryngology, University of Dresden Medical School, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden, Germany. thummel@rcs.urz.tu-dresden.de
Abstrakt
Wykazano, że płciowe różnice we wrażliwości węchowej na Androstenon pojawiają się w okresie dojrzewania. U większej ilości mężczyzn aniżeli kobiet wykazano anosmię na Androstenon lub też zwiększenie jego progu wyczuwalności wraz z wiekiem. Obecne badanie miało pozwolić odpowiedzieć na pytanie, czy podobne efekty dymorfizmu płciowego w okresie dojrzewania bedą również zauważalne w przypadku Androstadienonu. Łącznie w badaniu udział wzięło 102 uczestników (36 płci żeńskiej, 66 płci męskiej). Podobnie jak w przypadku poprzednich badań, uczestnicy podzieleni zostali na grupę 47 osób, ze średnią wieku 13,3 lat, określaną jako przed pokwitaniem, oraz grupę 55 osobników, ze średnią wieku 17,1 lat, określaną jako po pokwitaniu. Wszyscy badani przeszli testy zdolności werbalnych, ogólnych funkcji węchowych oraz pomiary progu wrażliwości na Androstadienon. Badanie dostarczyło następujących, najważniejszych rezultatów:
(1) Chłopcy wykazali większą wrażliwość na Androstadienon w grupie przed pokwitaniem w porównaniu do grupy po pokwitaniu. Taka różnica nie została zauważona dla dziewcząt. Odpowiednio, negatywna korelacja między wiekiem i wrażliwością na Androstadienon została zauważona dla chłopców, ale nie dla dziewcząt.
(2) W przeciwieństwie do płciowo-indywidualnych zmian progu węchowego Androstadienonu, umiejętności werbalne oraz zdolności identyfikacji zapachowej wzrastały wraz z wiekiem dla wszystkich osób, niezależnie od płci.
Reasumując, obecne obserwacje potwierdzają wyniki poprzednich badań, płciowo-zróżnicowanych efektów okresu pokwitania, w których stwierdzono wrażliwość ludzi na wonne steroidy. Podczas gdy zasadnicze przyczyny różnic nie są znane, można przypuszczać, że zmniejszona wrażliwość może być wynikiem zwiększonych poziomów endogennych Androstadienonu dla chłopców. Przyszłe badania powinnny objąć swoim zakresem zarówno odoranty steroidowe, jak i nie-steroidowe, by dalej zgłębić odkryte tutaj zmiany wiekowe.
Źródło: Androstadienone odor thresholds in adolescents
Data publikacji: 29.10.2004r.
« Powrót do pozostałych badań