PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Domniemany ludzki feromon Androstadienon dostraja umysł zależnie od informacji emocjonalnych
Tom A. Hummera and Martha K. McClintock, aCommittee on Computational Neuroscience, University of Chicago, Chicago, IL, USA, Institute for Mind and Biology, University of Chicago, Chicago, IL, USA, Department of Psychology, University of Chicago, Chicago, IL, USA
Abstrakt
Domniemany ludzki feromon Δ4,16-androstadien-3-on (Androstadienon), który jest nie-androgennym steroidem występującym w pocie i ślinie, moduluje psychologiczne, fizjologiczne oraz hormonalne reakcje, nie będąc odbieranym jako nieprzyjemny zapach. W celu oceny specyficznych psychicznych procesów, na które ma wpływ Androstadienon, przeprowadzono 4 badania na grupie 50 kobiet i mężczyzn po zaaplikowaniu roztworów 250 µM Androstadienonu lub kontrolnego nośnika o zapachu goździków w różne dni na górną wargę: (1) badanym prezentowano podświadomie dwa wyrazy twarzy, jeden neutralny i drugi zdenerwowany lub szczęśliwy. Androstadienon przyspieszał lokalizację kontrolnej kropki, pojawiającej się nieco później po tej samej stronie, co twarze wyrażające emocje, bez wpływu na całkowity czas reakcji, wykazując, że Androstadienon przykuwał automatycznie uwagę zwłaszcza do informacji emocjonalnych. (2) W dwóch paradygmatach Stroopa, kolorowe słowa nacechowane emocjonalnie lub niedopasowane zakłócały identyfikację koloru atramentu. Androstadienon spowolnił identyfikację koloru atramentu słów nacechowanych emocjonalnie, demonstrując położenie większego nacisku na informacje emocjonalne, bez wpływu na test poznawczy Stroopa. (3) Uczestnicy wykonali dwa ćwiczenia pamięci z odrębnymi bodźcami, takimi jak neutralne wyrazy twarzy lub kształty, aby ocenić wpływ na poznanie społeczne. Androstadienon nie miał wpływu na poziom uwagi zarówno w przypadku obrazów społecznych, jak i niespołecznych. (4) Wyniki dotyczące podniesienia poziomu uwagi przez Androstadienon, co opisywali badani, zostały powtórzone, wykazując na nowo zwiększone skupienie uwagi na bodźcach wzrokowych zawierających przekaz emocjonalny. Ponadto Androstadienon nie zmieniał dobrego lub złego nastroju uczestników, którzy pozostawali sami w trakcie badań, co wyeliminowało bodźce emocjonalne pojawiające się zazwyczaj w czasie oddziaływań społecznych z osobą prowadzącą badanie. Podsumowując, wyniki badań wykazały, że Androstadienon podświadomie skupia zasoby psychiczne człowieka na bodźcach o znaczeniu emocjonalnym oraz nie zmienia poziomu uwagi względem społecznych lub ogólnych informacji poznawczych.
Źródło: Putative human pheromone androstadienone attunes the mind specifically to emotional information
Data publikacji: 02.01.2009r.


Komentarz Feromony.pl:
Androstadienon wpływa na emocje człowieka w sposób zupełnie podświadomy. Ludzie wdychający feromony nie są świadomi swoich zmian emocjonalnych.


« Powrót do pozostałych badań