PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wąchanie pojedynczego związku ludzkiego potu zmienia poziom kortyzolu u kobiet
Wyart C, Webster WW, Chen JH, Wilson SR, McClary A, Khan RM, Sobel N. Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley, Berkeley, California 94720, USA. clairon@berkeley.edu
Abstrakt
Gryzonie wykorzystują sygnały semiochemiczne do zmiany poziomów gruczołów dokrewnych wśród osobników własnego gatunku. Mimo że reakcje na ludzki pot sugerowałyby to samo, jak dotąd nie wyekstrahowano i nie zidentyfikowano pojedynczego związku potu ludzkiego. W tym badaniu dokonywaliśmy pomiarów poziomu hormonu kortyzolu w ślinie kobiet, zaraz po wąchaniu czystego Androstadienonu (4,16-androstadien-3-one) - molekuły obecnej w pocie mężczyzn, która była wielokrotnie wskazywana jako potencjalny związek semiochemiczny u ludzi. Okazało się, że wąchanie jedynie Androstadienonu znacząco zwiększało poziom kortyzolu u kobiet. Wyniki te sugerują, że podobnie jak gryzonie, ludzie mogą wpływać na równowagę hormonalną we własnym gatunku poprzez korzystanie z sygnałów semiochemicznych. W tym badaniu zidentyfikowano pojedynczy składnik potu - Androstadienon, jako zdolny do wywierania takiego wpływu. Wynik ten daje możliwość klinicznego wykorzystania syntetycznych ludzkich związków semiochemicznych.
Źródło: Smelling a single component of male sweat alters levels of cortisol in women
Data publikacji: 27.02.2007r.


Komentarz Feromony.pl:
Feromony ludzkie zostały definitywnie zidentyfikowane.


« Powrót do pozostałych badań