PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Związki semiochemiczne kobiet karmiących piersią zwiększają motywację seksualną
Spencer NA, McClintock MK, Sellergren SA, Bullivant S, Jacob S, Mennella JA., The Institute for Mind and Biology, The University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA
Abstrakt
Ludzkie feromony, forma socjalnych sygnałów semiochemicznych, regulują funkcje endokrynne poprzez zmianę czasu owulacji. Wśród zwierząt, feromony nie tylko regulują owulację, ale również wpływają na zachowania i motywację reprodukcyjną. Wciąż nie znaleziono dowodu na to, że ludzie wydzielają związki semiochemiczne, które wpływałyby na ludzką motywację seksualną lub zachowania reprodukcyjne, jak to dzieje się w przypadku innych ssaków. Tutaj, pokazujemy, że naturalne związki pobrane od kobiet podczas laktacji i ich dzieci karmionych piersią, zwiększają motywację seksualną innych kobiet, mierzoną pożądaniem i ilością fantazji seksualnych. Co więcej, forma manifestacji zwiększonej ochoty seksualnej była inna u kobiet, które miały stałego partnera seksualnego. Kobiety przebywające z partnerem odczuły zwiększone pożądanie seksualne, natomiast kobiety bez partnera doświadczyły większej ilości fantazji seksualnych. Rezultaty te pokrywają się z wynikami wcześniejszych badań, wpływem na funkcje endokrynne i są podstawą do dalszych badań nad tymi związkami - kandydatami na substancje feromonalne, a także ich wpływem na inne aspekty motywacji i zachowań.
Źródło: Social chemosignals from breastfeeding women increase sexual motivation
Data publikacji: 02.2004r.
« Powrót do pozostałych badań