PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Różnice płciowe we wrażliwości węchowej dla domniemanych ludzkich feromonów u ssaków naczelnych
Laska M, Wieser A, Salazar LT., Department of Medical Psychology, University of Munich, Germany. Matthias.Laska@med.uni-muenchen.de
Abstrakt
Wśród ludzi, lotne steroidy grupy C19 androsta-4,16-dien-3-one (AND) oraz estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol (EST) wykazały, że zdolne są do zmiany reakcji nerwowego układu autonomicznego oraz mają wpływ na aktywację podwzgórza, w sposób odmienny dla każdej płci. Korzystając z dwóch wzorów uwarunkowań, autorzy pokazują, że lapundery oraz małpy wiewiórkowate, obu płci, były w stanie reagować na AND oraz EST w stężeniach mikromolarnych i odpowiednio skali mM. Z kolei, samce i samice małp pająkowatych wyraźnie różniły się swoją wrażliwością na te dwa wonne steroidy. Samce nie wykazywały żadnych zmian behawioralnych, nawet przy najwyższych stężeniach AND a samice nie reagowały na najwyższe koncentracje EST. Są to pierwsze przykłady płciowo indywidualnych rozkładów dwumodalnych dla wrażliwości węchowej wśród ssaków naczelnych, ale nie u ludzi.
Źródło: Sex-specific differences in olfactory sensitivity for putative human pheromones in nonhuman primates
Data publikacji: 05.2006r.
« Powrót do pozostałych badań