PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Zdolność do wyczuwania Androstenonu determinowana jest genetycznie
Wysocki CJ,Beauchamp GK
Abstrakt
Niektóre dorosłe osoby nie są zdolne do wyczuwania zapachu Androstenonu (5 alpha-androst-16-en-3-one), lotnego steroidu. Aby zbadać wielkość rozbieżności genetycznej związanej z tą cechą, sprawdzona została zdolność dorosłych bliźniaków do wyczuwania Androstenonu i innego odorantu, pirydyny, która jest dobrze wyczuwalna przez większość osób dorosłych. Aby oszacować wrażliwość na te odoranty, zastosowano testy podwójnego wyboru (zapach kontra neutralny) zmniejszając stężenie substancji. Międzyklasowe korelacje między progami węchowymi dla bliźniąt jednojajowych i dwujajowych na pirydynę były małe i nie różniące się znacząco. Jednakże, międzyklasowe korelacje dla progów Androstenonu były znacząco różne, korelacja między bliźniakami jednojajowymi była wyższa, niż w przypadku bliźniaków dwujajowych. Te dane wskazują na istnienie genetycznej składowej, która wpływaja na wariancję wrażliwości na ten zapach.
Źródło: Ability to smell androstenone is genetically determined
Data publikacji: 08.1984r.
« Powrót do pozostałych badań