PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Feromony ludzkie a atrakcyjność seksualna
Grammer K,Fink B,Neave N.Ludwig-Boltzmann-Institute for Urban Ethology, c/o Institute of Anthropology, University of Vienna, Althanstrasse 14, A-1090 Vienna, Austria
Abstrakt
Komunikacja węchowa jest bardzo powszechna wśród zwierząt i od czasu odkrycia dodatkowego układu węchowego u człowieka, możliwa komunikacja węchowa u ludzi wzbudziła powszechne zainteresowanie świata nauki. Znaczenie ludzkiego zmysłu węchu było w przeszłości bardzo niedoceniane. Ludzie oraz inne naczelne uznane zostały głównie za optyczne zwierzęta, z wysoko rozwiniętymi zdolnościami wzrokowymi, ale relatywnie nierozwiniętym zmysłem węchu. W ciagu ostatnich lat założenia te musiały ulec weryfikacji. Wiele badań wskazuje na to, iż ludzie korzystają z komunikacji węchowej i są nawet zdolni do wytwarzania i odbierania konkretnych feromonów. Ostatnie badania pokazały, ze feromony mogą odgrywać znaczącą rolę w biologii zachowań reprodukcyjnych u ludzi. W tym artykule dokonujemy przeglądu obecnych dowodów działania ludzkich feromonów i zastanawiamy się nad rolą sygnałów węchowych w zachowaniach reprodukcyjnych ludzi.
Źródło: Human pheromones and sexual attraction
Data publikacji: 19.08.2004r.
« Powrót do pozostałych badań