PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Rozpoznawanie noworodków, dzięki sygnałom zapachowym, przez matki
Kaitz M,Good A,Rokem AM,Eidelman AI., Psychology Department, Hebrew University, Jerusalem, Israel
Abstrakt
Ponad 90% badanych kobiet zidentyfikowało swoje nowo narodzone dzieci dzięki sygnałom zapachowym, już po kontakcie z dziećmi trwającym od 10 minut, do godziny. Wszystkie badane kobiety rozpoznały zapachy ich dziecka po czasach ekspozycji trwającym dłużej niż jedna godzina. Tak pokaźne wyniki częściowo zawdzięczać można zastosowaniu wstępnej fazy monitoringu, w której wyeliminowane zostały osoby z oczywistymi defektami węchowymi. Rezultaty sugerują, że sygnały zapachowe wydzielane przez ciała noworodków są nawet bardziej istotne, niż podejrzewano wcześniej.
Źródło: Mothers' recognition of their newborns by olfactory cues
Data publikacji: 11.1987r.


Komentarz Feromony.pl:
Dowód na istnienie feromonów sygnalizujących u człowieka.


« Powrót do pozostałych badań