PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Istnienie ludzkiego organu nosowo-lemieszowego
Besli R, Saylam C, Veral A, Karl B, Ozek C., Division of Otorhinolaryngology, Ege University Medical School, Izmir, Turkey
Abstrakt
Częstość występowania, położenie i funkcja narządu nosowo-lemieszowego u ludzi, również znanego jako narząd Jacobsona, pozostaje wciąż słabo zrozumiana. W tym badaniu, sprawdzono częstość występowania narządu VNO poprzez oględziny 346 nosów dorosłych pacjentów i 21 głów zwłok ludzkich poprzez wziernikowanie nosa od przodu endoskopem sztywnym z 30 stopniowym polem widzenia. Narząd lemieszowy został zidentyfikowany u 112 pacjentów (32%) i w 8 głowach (38%). Opisane zostało położenie, kształt, rodzaj i związek z płcią. Dziesięciu pacjentów zostało zbadanych histologicznie i histochemicznie, w celu zbadania nauronalnej enolazy (anty-neuronalnej enolazy), wysokocząsteczkowej cytokeratyny (anty-wysokocząsteczkowej cytokeratyny) i niskocząsteczkowej cytokeratyny (anty-niskocząsteczkowej cytokeratyny). Biorąc pod uwagę różnorodność kształtów i brak charakterystyki immunohistochemicznej tkanki nerwowej, obecne rezultaty nie mogą zostać wykorzystane w ocenie znaczenia funkcjonalnego organu lemieszowego u ludzi.
Źródło: The existence of the vomeronasal organ in human beings
Data publikacji: 09.2004r.
« Powrót do pozostałych badań