PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Reakcja węchowa na dwa wonne steroidy dla trzech gatunków ssaków naczelnych
Laska M, Wieser A, Hernandez Salazar LT., Department of Medical Psychology, University of Munich, Munich, Germany. Matthias.Laska@med.uni-muenchen.de
Abstrakt
Komunikacja semiochemiczna przy wykorzystaniu sygnałów węchowych jest powszechna u ssaków. U świń, dla przykładu, steroidy-C19 5-alpha-androst-16-en-3-one i 5-alpha-androst-16-en-3-ol wydzielane są przez knura i skłaniają lochy do przyjęcia pozycji kopulacyjnej. Pokazano, że te same substancje są składnikiem naturalnej woni ciała ludzkiego i przypuszczalnie wpływają na zachowanie ludzi. Korzystając z paradygmatów uwarunkowań, pokazujemy, że lapundery oraz małpy wiewiórkowate oraz pająkowate są zdolne do wykrywania Androstenonu w stężeniach mikromolowych, a zatem, w stężeniach przynajmniej tak niskich jak w przypadku świń oraz ludzi. Wszystkie trzy gatunki były znacząco mniej wrażliwe na Androstenol, który wykrywany był w stężeniach milimolowych. Dodatkowe testy, z zastosowaniem paradygmatu (przyzwyczajenia-odzwyczajenia) wykazały, że żadne z 10 badanych zwierząt z gatunku nie było anosmiczne na oba steroidy. Rezultaty pokazują, że Androstenon i Androstenol mogą być związane z komunikacją węchową u ssaków naczelnych i że anosmia wykryta u około 30% ludzi może być wynikiem zmniejszonej ilości funkcjonalnych węchowych genów receptorowych w porównaniu z naczelnymi ssakami - nie ludźmi.
Źródło: Olfactory Responsiveness to Two Odorous Steroids in Three Species of Nonhuman Primates
Data publikacji: 16.06.2005r.
« Powrót do pozostałych badań