PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Powszechność anosmii na Androstenon
Bremner EA, Mainland JD, Khan RM, Sobel N.,Helen Wills Neuroscience Institute and Department of Psychology, University of California at Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA
Abstrakt
Oszacowano, że około 30% populacji nie jest w stanie wyczuć zapachu Androstenonu. Te oszacowania jednakże, powstały w wyniku zastosowania testów i kryteriów zoptymalizowanych pod kątem identyfikacji detekcji Androstenonu. Tego rodzaju kryteria faworyzują błędy typu II nad błędami typu I -- co oznacza, że są doskonałe w przypadku identyfikacji osób prawdziwie zdolnych do wyczuwania Androstenonu, kosztem błędnego rozpoznania niektórych osób jako nie zdolnych do jego wyczuwania. Ponieważ te kryteria zostały zastosowane do identyfikacji osób nie będących w stanie wyczuć Androstenonu, możliwe jest, że poziom tych osób został zawyżony. Aby to sprawdzić, przebadaliśmy 55 osób na niemożność wyczucia związku, przy zastosowaniu poprzednio wykorzystanych metod. W tym badaniu wykryto dziewięć osób prawdopodobnie nie będących w stanie wyczuć Androstenonu; przypuszczalny próg braku detekcji równy był 16,3%. Ponownie przeprowadziliśmy badania stosując metodę jednokrotnego wyboru (tak-nie), aby precyzyjnie zmierzyć wrażliwość tych osób. Odkryliśmy, że prawdopodobieństwo dla tej grupy znacznie przewyższało prawdopodobieństwo wykrywania Androstenonu (P < 0,001). Analiza detekcji sygnału w tej próbce pozwoliła na oszacowanie, że poziom aktualnych osób nie będących w stanie świadomie wyczuć zapachu Androstenonu, wśród młodych, zdrowych, dorosłych osób wynosi od 1,8% do 5,96%, co jest znacząco niższą wartością, niż poprzednio uzyskana estymacja. To odkrycie jest bardzo ważne, zważywszy na implikacje specyficznych anosmii, utrudniających zrozumienie zagadnienia dyskryminacji węchowej.
Źródło: The prevalence of androstenone anosmia
Data publikacji: 06.2003r.
« Powrót do pozostałych badań