PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Przemysł perfumeryjny i szósty zmysł
Clive Jennings-White, PhD, Department of Psychiatry, University of Utah, Salt Lake City, Utah
Abstrakt
Badano wpływ związków 5alfa-Androstan-3-one, 5alfa-Androst-16-en-3Beta-ol, 5alfa-Androst-16en-3alfa-ol, 5alfa-Androst-16-en-3-one, Androsta-4,16-dien-3-one, Androsta-5,16-dien-3beta-ol, Estriol, Dehydroepiandrosterone, Estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol na organ nosowo-lemieszowy (VNO) kobiet oraz mężczyzn. Odczyty sporządzono przy wykorzystaniu elektrowomerografu (EVG). Tylko dwa spośród badanych związków stymulują w znaczący sposób organ lemieszowy: estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol (Estratetraenol) i androsta-4,16-dien-3-one (Androstadienon). Androstadienon jest silnym odorantem odczytywanym przez nabłonek węchowy. Estratetraenol jest zupełnie pozbawiony zapachu. Odpowiedzi VNO wykazują silny dymorfizm płciowy. Mężczyźni są szczególnie wrażliwi na Estratetraenol, natomiast kobiety na Androstadienon. Androstadienon stymuluje VNO, który jest w pełni funkcjonalnym organem u człowieka, w podprogowych ilościach, nie wyczuwalnych tradycyjnym zmysłem powonienia.
Źródło: Perfumery and the Sixth Sense
Data publikacji: 08.1995r.
« Powrót do pozostałych badań