PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wąchanie ludzkich pochodnych związków płciowych steroidowych wpływa na nastrój i pobudzenie autonomiczne w zależności od dawki
Bensafi M, Tsutsui T, Khan R, Levenson RW, Sobel N., Helen Wills Neuroscience Institute, 3210 Tolman Hall MC 1650, University of California at Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA. bensafi@uclink.berkeley.edu
Abstrakt
Wpływ wąchania różnych koncentracji ludzkiego steroido-pochodnego związku płciowego 4,16-androstadien-3-one (AND) na funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego oraz nastrój, został zmierzony na 60 pacjentach. Efekty były zależne od płci badanej osoby oraz stężenia substancji. Wysokie stężenia AND (0,00625M) zwiększały pozytywny nastrój (p < 0,03), z kolei zmniejszały u kobiet, w porównaniu z mężczyznami, nastrój negatywny (p < 0,05), a także objawiały się u kobiet efektami sympatyczno-podobnymi (p < 0,003) i parasympatyczno-podobnymi u mężczyzn (p < 0,05). Te odkrycia dalej wskazują na to, że AND jako związek chemiczny odpowiedzialny jest za komunikację wśród ludzi, ale też pojawiają się pytania o drogę, którą odbierany jest AND - czy przez sensoryczność chemiczną czy też przez dyfuzję transdermalną.
Źródło: Sniffing a human sex-steroid derived compound affects mood and autonomic arousal in a dose-dependent manner
Data publikacji: 11.2004r.




« Powrót do pozostałych badań