PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wąchanie ludzkich płciowych pochodnych związków steroidowych wpływa na nastrój, pamięć oraz funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego w specyficznych kontekstach
Bensafi M, Brown WM, Khan R, Levenson B, Sobel N.
Helen Wills Neuroscience Institute, University of California at Berkeley, 3210 Tolman Hall MC1650, Berkeley, CA 94720, USA. bensafi@uclink.berkeley.edu
Abstrakt
Badaliśmy czy wpływ ekspozycji na dwa ludzkie związki, pochodne steroidów płciowych, zależny był od kontekstu. Wpływ wąchania 4,16-androstadien-3-one (AND) i 1,3,5(10),16-estratetraen-3-ol (EST) na nastrój, pamięć i autonomiczny układ nerwowy został zbadany na 72 osobach. Uczestnicy badani byli AND, EST lub związkiem kontrolnym w czterech różnych kontekstach związanych z nastrojem: neutralnym, pobudzeniem seksualnym, smutnym, szczęśliwym. Nastroje te, z powodzeniem wywoływane były przy wykorzystaniu wybranych fragmentów filmu (P<0,0001). W atmosferze neutralnej, żaden składnik nie wpływał na nastrój lub funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego. Jednakże, znaczące efekty pojawiły się w kontekście pobudzenia seksualnego. W tej atmosferze oba związki zwiększyły pobudzenie seksualne (P < 0,029). W środowisku smutnym AND utrzymywał pozytywny nastrój kobiet (P < 0,050) i zwiększył negatywny nastrój mężczyzn (P < 0,031). Pamięć zdarzeń w kontekście smutnym w wyniku działania AND pogorszyła się u kobiet (P < 0,047), ale nie u mężczyzn. Ostatecznie, wpływ AND na fizjologię zaobserwowany został w środowisku pobudzenia seksualnego, gdzie AND zwiększył temperaturę ciała obu płci (P < 0,022), ale zmniejszył częstość oddechów brzusznych tylko u mężczyzn (P < 0,034). Powyższe rezultaty sugerują, że płciowo-steroidalne związki wpływają na nastrój, pamięć i funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego i zwiększają ich znaczenie w określonym kontekście. Aktualne odkrycia podkreślają znaczenie tych związków w komunikacji semiochemicznej między ludźmi.
Źródło: Sniffing human sex-steroid derived compounds modulates mood, memory and autonomic nervous system function in specific behavioral contexts
Data publikacji: 04.06.2004r.


Komentarz Feromony.pl:
Feromony nie są wyzwalaczami a modulatorami. Gdy dana osoba nie jest Tobą zainteresowana, zastosowanie feromonów, bez dodatkowych działań, może nie przynieść maksymalnych efektów. Natomiast, gdy partner jest szczerze zainteresowany, feromony silnie wzmocnią to uczucie. Gdy dana osoba jest podniecona seksualnie, feromony spotęgują to odczucie aż o 200%!


« Powrót do pozostałych badań