PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pętle sprzężenia zwrotnego łączą sygnalizację zapachową i feromonową z reprodukcją
Boehm U, Zou Z, Buck LB., Howard Hughes Medical Institute, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington 98109, USA
Abstrakt
Feromony mogą mieć niemały wpływ na fizjologię oraz zachowania reprodukcyjne ssaków. Aby zbadać zwoje nerwowe leżące u podstaw tych efektów, zastosowaliśmy genetyczną transneuronalną analizę, w celu identyfikacji neuronów, które łączą się z neuronami GnRH (LNRH) - kluczowymi regulatorami procesu reprodukcji. Następnie zbadaliśmy czy połączone neurony są presynaptyczne czy postsynaptyczne w stosunku do neuronów GnRH i analizowaliśmy ich reakcję na bodźce semiochemiczne. Zaskakująco, eksperymenty wskazują na to, że neurony GnRH odbierają sygnały feromonowe zarówno z przekaźników zapachowych, jak i feromonowych w mózgu i również mogą odbierać tradycyjne sygnały zapachowe. Co więcej, istnieją pętle zwrotne, dzięki którym neurony GnRH mogą wpływać zarówno na przetwarzanie zapachu, jak i feromonów. Co jest niezwykłe, około 800 neuronów GnRH komunikuje się z około 50.000 neuronami z 53 funkcjonalnie odmiennych obszarów mózgu, a niektóre z nich wykazują dymorfizm płciowy. Badania te pokazują złożoność oddziaływań między reprodukcją a innymi funkcjami, dla których neurony GnRH zdają się integrować informacje z wielu źródeł i są w stanie modulować różnorodne funkcje mózgu.
Źródło: Feedback loops link odor and pheromone signaling with reproduction
Data publikacji: 18.09.2005r.


Komentarz Feromony.pl:
Feromony mogą być odbierane zarówno tradycyjnym nabłonkiem węchowym, jak i narządem nosowo-lemieszowym.


« Powrót do pozostałych badań