PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Węchowe geny receptoro-podobne zapisane są w układzie zgodności tkankowej
Fan W, Liu YC, Parimoo S, Weissman SM., Boyer Center for Molecular Medicine, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut 06510, USA
Abstrakt
Mysi główny układ zgodności tkankowej (MHC) zawiera sekwencje, które są odpowiedzialne za osobniczo-specyficzne rodzaje zapachu, które z kolei wpływają na wybór partnera. Pokazujemy, że istnieje wiele węchowych receptorów genów lub pseudogenów, regionu ludzkiego MHC klasy I. Co najmniej jedej z tych genów jest niezmienny, kodujący mRNA i jest całkiem zbliżony do wyżej wspomnianego mysiego receptora.
Źródło: Olfactory receptor-like genes are located in the human major histocompatibility complex
Data publikacji: 01.05.1995r.


Komentarz Feromony.pl:
W genach myszy zapisana jest informacja o idealnym zapachu partnera (najbardziej odmiennego genetycznie). Geny te są bardzo zbliżone do genów ludzkich.


« Powrót do pozostałych badań