PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Wdychanie zapachowych, hormono-pokrewnych związków płciowych aktywuje u ludzi podwzgórze, w sposób odmienny dla obu płci
Savic I, Berglund H, Gulyas B, Roland P.,Division of Human Brain Research, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. ivanka.savic-berglund@neuro.ki.se
Abstrakt
Na anatomiczne sposoby przetwarzania bodźców węchowych składa się projekcja nerwu węchowego do opuszki węchowej, projekcja nerwu trójdzielnego do wyspy i kory somatosensorycznej oraz projekcja z dodatkowej opuszki węchowej do podwzgórza. U większości czworonogów, płciowo zróżnicowane efekty wpływu feromonów na zachowania reprodukcyjne wynikają z projekcji podwzgórza. Jednakże, istnienie tej projekcji u ludzi jako mało prawdopodobne, ponieważ ludziom brakuje wyróżniającego się pomocniczego nabłonka węchowego. Tutaj wykazujemy, że związek androgenny wdychany przez kobiety aktywuje podwzgórze, ze szczególnym naciskiem na jądro przedwzrokowe brzuszno-boczne podwzgórza. Z kolei, u mężczyzn, aktywacja podwzgórza (z naciskiem na jądro przykomorowe) odbywa się dzięki wdychaniu substancji estrogeno-pochodnej. Ta płciowa różnica w sposobie aktywacji podwzgórza może być podstawą do wykazania różnic płciowych w zachowaniu ludzi.
Źródło: Smelling of odorous sex hormone-like compounds causes sex-differentiated hypothalamic activations in humans
Data publikacji: 30.08.2001r.
« Powrót do pozostałych badań