PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Zapach ludzkiego ciała, symetria i atrakcyjność
Rikowski A, Grammer K., Ludwig Boltzmann Institute for Urban Ethology, Vienna, Austria
Abstrakt
Wiele badań stwierdza, że ludzkie ciało i symetria twarzy, jak również atrakcyjność, stanowią kryteria wyboru partnera. Przypuszczalnie te właściwości sygnalizują stabilność ewolucyjną. Wykazano, że zapach ludzkiego ciała wpływa na wybór partnera, zależnie od układu immunologicznego, jednak pytanie brzmi - czy zapach oraz inne wskazówki mogą sygnalizować ogólną jakość partnera. Porównaliśmy oceny zapachu ciała, atrakcyjność oraz pomiary asymetrii twarzy i ciała 16 mężczyzn i 19 kobiet. Badani nosili koszulkę przez trzy następujące po sobie noce, w warunkach kontrolowanych. Uczestnicy przeciwnej płci oceniali zapach koszulek, w czasie gdy inna grupa określała atrakcyjność portretów. Mierzyliśmy siedem obustronnych cech ciała, aby oszacować ich asymetryczność. Asymetryczność twarzy została zbadana poprzez ocenę fotografii - portretów. Rezultaty ujawniły znaczącą pozytywną korelację między atrakcyjnością twarzy i seksownością zapachu ciała, dla badanych kobiet. Im bardziej symetryczne ciało kobiety, tym bardziej seksowny jest jej zapach. Znaleźliśmy pozytywny związek między zapachem ciała i atrakcyjnością, i negatywny między zapachem i asymetrycznością tylko dla mężczyzn, podczas gdy oceniające kobiety były w najbardziej płodnej fazie ich cyklu menstruacyjnego. Innymi słowy, te kobiety preferowały zapach fizycznie atrakcyjnych i symetrycznych mężczyzn. To studium podtrzymuje hipotezę, że zapach ludzkiego ciała zawiera informację o ogólnej jakości partnera. Jednakże, sygnały te zdają się mieć inne znaczenie dla obu płci, prawdopodobnie zależne od innych strategii reprodukcyjnych.
Źródło: Human body odour, symmetry and attractiveness
Data publikacji: 07.05.1999r.
« Powrót do pozostałych badań