PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Zmysł węchu i zachowania noworodków: znaczenie kliniczne
Winberg J, Porter RH., Department of Woman and Child Health, Karolinska Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Abstrakt
Około 1-2% ludzkiego genomu jest przydzielona do produkcji receptorów nabłonka węchowego, co świadczy o prawdopodobnie dużym znaczeniu tego zmysłu, który zawiera dwa anatomicznie odmienne układy: główny układ węchowy z komórkami czuciowymi ulokowanymi w górnej części jamy nosowej i narząd nosowo-lemieszowy z komórkami czuciowymi mieszczącymi się na przegrodzie nosowej. U osób dorosłych, indywidualne wonie mogą wpływać na wybór partnera i wiele przekonywujących dowodów wskazuje na to, że naturalnie występujące zapachy odgrywają znaczącą rolę w przekazywaniu zachowań noworodkowi. Wygląda na to, że nabywanie wiedzy węchowej występuje nawet na etapie płodowym, a zapachy gruczołów sutkowych matki mają działanie feromono-podobne, ułatwiające noworodkowi znalezienie sutka. Nowonarodzone dzieci reagują na zapachy sutkowe wytwarzane przez kobiety w okresie laktacji. Rozpoznawanie zapachów może być zapoczątkowane już we wczesnym stadium procesu wiązania relacji matka-dziecko, gdy noworodki uczą się rozpoznawać unikalny kod zapachu własnej matki -- proces jest prawdopodobnie ułatwiany wysokim wydzielaniem noradrenaliny i pobudzeniem miejsca sinawego przy porodzie. Wiedza na temat ludzkiej fizjologii węchowej może rzucić nowe światło na rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne.
Źródło: Olfaction and human neonatal behaviour: clinical implications
Data publikacji: 01.1998r.
« Powrót do pozostałych badań