PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Ekstrakty pachy ludzkiej: analiza związków, które wpływają na długość menstruacji
George Preti, Winnifred B. Cutler, Carol M. Christensen, Henry Lawley, George R. Huggins and Celso-Ramon Garcia, Monell Chemical Senses Center, 3500 Market Street, 19104 Philadelphia, PA, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Hospital of the University of Pennsylvania, 3400 Spruce Street, 19104 Philadelphia, PA
Abstrakt
Poprzednie badania pokazały, że długość cyklu menstruacyjnego i dni płodnych modulowane są przez: (1) bliski kontakt z mężczyzną; lub (2) kontakt z ekstraktami z wydzielin pachy mężczyzny; i (3) wydzielin z pachy kobiet. W eksperymentach stosowano kontrolowaną, podwójnie ślepą próbę, korzystając z ekstraktu lub placebo. W obecnym studium zastosowano gazową chromatografię z detekcją spektrometrii mas (GC-MS), w celu ustalenia stężenia wielu steroidów w męskich i kobiecych sekrecjach pachowych. Badanymi steroidami były: siarczan adrosteronu, siarczan dehydroepiandrosteronu i lotny steroid Androstenol. Rezultaty wykazały, co następuje: (1) stężenia Androstenolu wytwarzanego przez dawców różniły się w okresie ich zbierania. Mężczyźni okazywali się produkować więcej Androstenolu w określonych momentach; sekrecje kobiet uzależnione są od cyklu menstruacyjnego; wyższa koncentracja tego związku wytwarzana jest podczas środkowej fazy folikularnej, przed owulacją. (2) Stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu jest znacznie wyższe u mężczyzn, aniżeli u kobiet. (3) Oprócz steroidów, wykryto serie kwasów alifatycznych, o zakresie C2 do C18 w łańcuchu. Bardziej lotne związki tej grupy mogą przyczyniać się do zapachu wydzielin.
Źródło: Human axillary extracts: Analysis of compounds from samples which influence menstrual timing
Data publikacji: 23.04.1986r.
« Powrót do pozostałych badań