PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Pozytywny związek między synchronią menstruacyjną a zdolnością do wyczuwania steroidu 5alpha-androst-16-en-3alpha-ol
Morofushi M, Shinohara K, Funabashi T, Kimura F., Department of Physiology, Yokohama City University School of Medicine, Yokohama 236-0004, Japan
Abstrakt
Aby zbadać czy substancje, które zidentyfikowano jako feromony u zwierząt eksperymentalnych, mają wpływ na synchronizację cykli menstruacyjnych, zbadaliśmy związek między tą synchronizacją a zdolnością do wyczuwania podejrzanych ludzkich feromonów 5alpha-androst-16-en-3alpha-ol (3alpha-androstenol) i 5alpha-androst-16-en-3-one (5alpha-androstenone). Podczas badania synchronizacji, pośród 64 kobiet mieszkających razem w akademiku studenckim, odkryliśmy, że 24 (38%) z nich ulegało synchronizacji ze swoimi współlokatorkami w ciągu 3 miesięcy. Następnie, rozcieńczone serie 3alpha-androstenolu i 5alpha-androstenonu oraz odorantu kontrolnego (pirydyna) zostały zaprezentowane 64 kobietom i wrażliwość na te zapachy została porównana między zsynchronizowanymi i niezsynchronizowanymi kobietami. Nie znaleziono różnic między obiema grupami kobiet we wrażliwości na pirydynę, co wskazuje, że ogólne zdolności węchowe między kobietami nie różniły sie. Próg wyczuwalności dla 3alpha-androstenolu kobiet zsynchronizowanych był znacząco niższy niż w przypadku kobiet niezsynchronizowanych, ale nie znaleziono różnicy w progu dla 5alpha-androstenonu. Rezultaty wskazują na to, że kobiety, u których zaobserwowano synchronizację cyklu menstruacyjnego cechowały się większą wrażliwością na 3alpha-androstenol, ale niekoniecznie na 5alpha-androstenon.
Źródło: Positive relationship between menstrual synchrony and ability to smell 5alpha-androst-16-en-3alpha-ol
Data publikacji: 08.2000r.
« Powrót do pozostałych badań