PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Behawioralne i elektrofizjologiczne zmiany pod wpływem Androstadienonu, ludzkiego feromonu
Grosser BI, Monti-Bloch L, Jennings-White C, Berliner DL., Department of Psychiatry, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, USA
Abstrakt
Androstadienon jest najbardziej obecnym androstenem w ludzkich włosach pachowych i na powierzchni skóry pachy. Poprzednio pokazaliśmy, że ten lotny steroid jest w stanie stymulować organ lemieszowy kobiety w ilościach piktogramowych (pg), co objawia się zmianami w aktywności autonomicznej. Powstałe efekty są płciowo-zależne. Celem obecnego badania było sprawdzenie czy Androstadienon może być uważany za ludzki feromon, poprzez zmianę zachowania, jak również funkcji autonomicznych. Czterdzieści kobiet zostało poddanych podwójnie ślepej, losowej próbie, celem umieszczenia substancji kontrolnej lub 100pg Androstadienonu bezpośrednio do organu lemieszowego. Oświadczamy, że umieszczenie steroidu skutkuje znaczącą redukcją nerwowości, napięcia i innych negatywnych stanów. Równoległe zmiany zostały zaobserwowane w fizjologii układu autonomicznego.
Źródło: Behavioral and electrophysiological effects of androstadienone, a human pheromone
Data publikacji: 04.2000r.
« Powrót do pozostałych badań