PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Ludzkie związki semiochemiczne wpływają w sposób podprogowy na funkcje mózgu
Jacob S, Kinnunen LH, Metz J, Cooper M, McClintock MK., Institute for Mind and Biology, University of Chicago, 5730 South Woodlawn Avenue, Chicago, IL 60637, USA
Abstrakt
Ludzki związek semiochemiczny Delta 4,16-androstadien-3-one zmienia stan psychiczny bez jego świadomego rozpoznania jako zapach. To studium pokazuje, że Delta 4,16-androstadien-3-one (Androstadienon) ma wpływ na poziom wykorzystywanej glukozy w mózgu, zarówno w regionie podkorowym, jak i korze nowej, które nie są związane wyłącznie ze zmysłem węchu. Zmiany te skorelowane są ze zmianami zintegrowanej sieci neuronowej odpowiadającej za poziomy uwagi i stany emocjonalne. Jest to pierwsze badanie, które demonstruje efekty wpływu stałego związku semiochemicznego na metabolizm mózgu i pokazuje, że zbliżone są one do długodziałających substancji chemicznych wpływających na stany psychiczne. Co więcej, badanie dostarcza pierwszych dowodów na to, że ludzkie substancje semiochemiczne mają odmienny wpływ na procesy korowe i na metabolizm mózgu, nawet gdy nie są one świadomie wyczuwane.
Źródło: Sustained human chemosignal unconsciously alters brain function
Data publikacji: 08.08.2001r.
« Powrót do pozostałych badań